Choď na obsah Choď na menu
 


Do farnosti Pezinok prichádza farár Ján Ragula

17. 1. 2009

      V nedeľu 18. januára 2009 pri sv. omši v Dolnom kostole v Pezinku sa s pezinskými farníkmi rozlúči pezinský farár vdp. Zdenko Sitka a tým zavŕši svoje osem a pol ročné pôsobenie v Pezinku.

     Zdenko Sitka sa narodil 18. 4. 1968 v Piešťanoch. Kňazské svätenie prijal 15. 6. 1991. Ako kaplán pôsobil vo farnostiach Sereď  /1991/ a Bratislava - Nové mesto /1992/. Od 1. 8. 1996 bol administrátorom farnosti Smolenice, od 27. 8. 1999 školským dekanom dekanátu Trnava B a od 10. 12. 1999 cirkevným sudcom.

     Dňa 15. 7. 2000 bol menovaný za farára do Pezinka, kam nastúpil 17. 7. 2000. Školským dekanom dekanátu Pezinok sa stal 1. 11. 2000. Od svojho menovania až do 15. 10. 2000 spravoval ako pezinský farár excurrendo farnosť Viničné.

      V januári 2009 prevezme farnosť Pezinok vdp. Ján Ragula, doterajší administrátor farnosti Gbely. Vdp. Zdenko Sitka odchádza na jeho miesto v Gbeloch.  

     Počas účinkovania pána farára Z. Sitku v Pezinku pôsobili pri ňom títo kapláni:

2000-2001 Peter Šantavý

2001-2001 Štefan Rusňák

2001-2002 Michal Vivoda

2002-2004 Stanislav Garaj

2004-2006 Miroslav Jureček

2006-2007 Ladislav Šranko

2007-2008 Chryzostom Marek Vadrna CCG

2007-2008 Slavomil Komenda

2008-          Jozef Slezák 

 

        Nový pezinský farár Ján Ragula sa narodil 27. 12. 1970 v Myjave a za kňaza bol vysvätený 21. 5. 1994. Kaplánom bol v Leviciach /1994/, Skalici /1995/ a Bratislave - Farnosti Najsvätejšej Trojice /1996/. Dňa 1. 9. 1996 bol menovaný za administrátora farnosti Dvorníky a 1. 7. 2006 za administrátora farnosti Gbely, kde pôsobil ako školský dekan.