Choď na obsah Choď na menu
 


Rímskokatolícka farnosť Grinava

20. 8. 2008

Rímsko-katolícki farári farnosti Grinava

1561-1562 František
1618-         Martin Krupina
        -1630 Mikuláš Naháczy
1630,1647 Peter Izakovič
1656-1657 Martin Szulinszky
1657-1663 Edmund Junikovics
1660-1663 Marek Victoris
1667-1670 Šebastián Szolcsányi
1670-1672 Martin Marsalik
1672-1673 Ján Agnelli
1673-1674 Andrej Bartolomej Meszárics
1674-1677 Tobiáš Krausz
1680-1691 Štefan Demovitz
1680-1681 Daniel Vlahovics
1691-1704 Martin Bachtovics
1705-1709 Michal Spaid
1710-1714 Rehoľa piaristov zo Svätého Jura
1714-1723 Juraj Kubovics
1723-1726 Jozef Karol Dvoracsek
1726-1728 Anton Jungwirth
1728-1735 Ján Klenovics
1735-1736 Ján Palugyay
1736-1737 Jozef Miskovics
1737-1741 Juraj Komparics
1741-1751 Rehoľa piaristov zo Svätého Jura
1751-1764 Ján Nepomucký Pauer
1764-1771 Michal Schavniczky
1771-1783 Daniel Dlabacs
1783-1790 Ignác Egri
1791-1792 Ján Kunszt
1792-1794 Ján Albrecht
1794-1802 Ján Bobkovics
1802-1813 Jozef Egyed
1814-1841 Ján Szklenár
1841-1857 Jozef Králik
1857-1859 Jozef Fodor
1859-1889 Jozef Herbán
1889-1890 Pavol Bednár
1890-1891 Anton Rozsipal
1893-1894 Ignác Chrenko
1899,1900 Jozef Borovský
1908-1908 Ernest Bokor

1922-1924 Vavrinec Petrovič
1924-1934 Anton Filkorn
1937-1945 Štefan Rácz
1946-1952 Matej Gašpar Dreveňák
1952-1953 Jozef Veselský
1953-1966 Michal Horváth
1966-1969 Štefan Sojka
1969-1980 Jozef Rozbora
1982-1990 Miloš Vojtíšek
1992-1992 Ján Kováč OSchP
1992-1993 Karol Chvála, farár v Pezinku
1993-1996 Archangel Viktor Wild OFMCap
1997-1998 Anton Solčiansky
1999-2000 Ján Mária Košč
2000-2003 Peter Slepčan
2003-2003 Vladimír Kotes
2003-2004 Peter Slepčan
2004-2011 František Moško

2011-2011 Rastislav Zelenay, excurrendo zo Slovenského Grobu

2011-2013 Milan Sova

2013-          Miroslav Mika

 

Kostol sv. Žigmunda

     Prvú písomnú zmienku o Kostole sv. Žigmunda v Grinave máme z roku 1390. V nej Leonard de Pensauro, vikár ostrihomského arcibiskupa, uvádza medzi farármi Bratislavského prepošstva aj farára de Gremaw. Kostol je však starší. Na jeho románsky pôvod upozorňujú dva románske oblúky nad vchodom do kostola, ktoré dnes vedú už len na povalu.
     Počas reformácie v roku 1611 sa stal kostol evanjelickým, ale v roku 1617 bol vrátený katolíkom. Evanjelici ho dostali späť počas Rákociho povstania v roku 1645. Vtedy ku kostolu pristavili bočnú loď so samostatnou sedlovou strechou, čo bola rarita. Z neznámych dôvodov ponechali deliaci múr medzi hlavnou a bočnou loďou. Preto má kostol dva vchody. Túto stenu prebúrali až neskôr na dvoch miestach, čím vznikol pilier. V roku 1648 evanjelici postavili kostolnú vežu a umiestnili do nej zvony. V roku 1673 im bol kostol znovu odobraný a dostali ho už len na krátky čas v roku 1706. V čase držby kostola evanjelikmi bolo katolíkom povolené postaviť si vlastný kostol. Bolo na to vyčlenené miesto za majerom Grünfeld na štrkovisku (bývalý konský cintorín za panskou záhradou). K tomu však nedošlo, nakoľko im bol vrátený pôvodný kostol.
     Kostol v roku 1956 vymaľoval pezinský maliar Augustín Barta. Počas pôsobenia farára vdp. Michala Horvátha bol v roku 1965 kostol obnovený. V poslednú októbrovú nedeľu na sviatok Krista Kráľa ho posvätil trnavský apoštolský administrátor a titulárny biskup apijský Mons. Ambróz Lazík.
     V interiéri kostola sa nachádzajú tri neogotické oltáre – hlavný oltár sv. Žigmunda z roku 1910 od Jozefa Seilnacha z Hlohovca a bočné oltáre Božského Srdca Ježišovho a Panny Márie Lurdskej. V kostole sa tiež nachádza svätenička z 18. storočia a krstiteľnica zo začiatku 17. storočia. Kostol je ohradený pôvodným múrom. Súčasťou kostola je aj veža, ktorá bola za II. svetovej vojny zostrelená, preto má dnes iný vzhľad. Nachádzajú sa v nej tri zvony: veľký zvon z roku 1923 od R. Manouška z Brna, malý zvon z roku 1873 od Jána Augustína Christellyho a umieračik z roku 1676, ktorý je najstarším zvonom v Pezinku.

 

Sväté omše vo Farskom kostole sv. Žigmunda v Grinave:

Utorok-Sobota: 1800 h

Nedeľa: 700  h a 1000 h

 

Sväté omše vo Filiálnom kostole sv. Teobalda v Limbachu:

Utorok a Štvrtok: 1700 h

Nedeľa: 900 h

www.farnost-grinava.sk

http://www.apsida.sk/c/2375/pezinok-myslenice