Choď na obsah Choď na menu
 


Evanjelický a. v. cirkevný zbor Grinava

20. 8. 2008

 

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Pezinok - Grinava

adresa: Myslenická 134, 902 03 Pezinok-Grinava
tel.: 033/6422434

e-mail:
duchovný:
Mgr. Róbert Mišových − zborový farár
dozorca: Milan Štefík
kantor:
Mgr. Tomáš Semko
služby Božie: 10:30

 

Evanjelickí zboroví farári cirkevného zboru Grinava

1609-1617 Ján Wildericius
1611-1613 Achatius Kindelius
1613-1617 Ján Vidner
1649           Christian Müller
1709-1711 Ján Knepelius
1875-1891 Gustáv Adolf Černák
1891-1918 Alfréd Krahulec
1920-1946 Ján Frölich
1946-1947 Rudolf Koštial
1947-1948 Július Janko
1948-1954 Ján Michalko
1954-1971 Ondrej Krecháč
1973-1976 Samuel Kadlečík
1976-2014 Helena Heinrichová

2014-     Róbert Mišových

 

Modlitebňa

     V roku 1874 odkúpili grinavskí evanjelici od grófa Jána Pálfiho jeho miestny „zámoček“ za 16 000 korún. Jeho uličné krídlo (tri izby) prestavali na modlitebňu, v zvyšnej časti sa nachádza fara. V modlitebni bol umiestnený aj malý organ, ktorý si kúpili v roku 1884 z evanjelického kostola vo Svätom Jure za 80 zlatých. Tento organ vyrobil v roku 1783 Jozef Effinger a v Grinave ho postavil a opravil Vincent Mozsny. Modlitebňu posvätil 24. 10. 1875, na 22. nedeľu po Svätej Trojici superintendent Ľudovít Geduly.
     V roku 1874 prišiel po dlhom čase do Grinavy evanjelický farár a učiteľ G. A. Csernák. Modlitebňa slúžila grinavským evanjelikom až do roku 1926, keď si na jej mieste postavili nový kostol.

 

Evanjelický a. v. kostol

     Nový kostol si grinavský evanjelici postavili v roku 1926. Zbierky naň sa konali už od roku 1900. Postavili ho na mieste zbúranej modlitebne. Zvyšok budovy zámočku ponechali ako faru. Plán kostola vypracovali architekti Sigfried Theiss a Hans Jaksch. Stavbyvedúcim bol Štefan Elefanti z Bratislavy. Celá stavba stála 400 000 korún. Kostol posvätil 7. 11. 1926, na 22. nedeľu po Svätej Trojici nemecký senior C. E. Schmidt, kazateľom bol slovenský senior Vladimír Jurkovič.
     Do kostola vbudovali pôvodný organ z modlitebne. Ten neskôr nahradili súčasným, ktorý kúpili z evanjelického kostola v Modre - Kráľovej. Vyrobil ho v roku 1875 organár Martin Šaško z Brezovej pod Bradlom.
     V interiéri kostola sa nachádza ústredná freska od V. Gorgonya a plastika Ukrižovaného od Alojza Riegeleho. Zbierka na zvony sa začala už v roku 1916 na svadbe Michaela Draxlera a Ireny Fockovej so sumou 55,80 korún. Postupne sa konali zbierky na predstaveniach, svadbách a pohreboch. Vďaka tomu mohli byť uliate tri zvony. Ulial ich Richard Herold v Chomutove v roku 1926. Vďaka grinavskej evanjelickej mládeži bol uliaty aj štvrtý tzv. Lutherov mládežnícky zvon. Vyhotovený bol totiž  na 450. výročie narodenia Martina Luthera. Do Pezinka bol dovezený na slávnostnom vlaku 5. 10. 1933 a 9. 10. bol vytiahnutý na vežu. Na pamiatku posviacky chrámu a Lutherovho jubilea ho posvätil 12. 11. pezinský nemecký farár, senior a neskorší biskup Johannes Scherer.

 

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Limbach

(administrovaný z Grinavy)

dozorca: Vladimír Hrašna
kantor: Eduard Hric
služby Božie: 9:00