Choď na obsah Choď na menu
 


Oratórium kláštora kapucínov

20. 8. 2008

Oratórium kláštora kapucínov

     Oratórium kláštora kapucínov sa nachádza na poschodí kláštora a cez jeho okno je možné pozorovať dianie v kostole. Preto slúžilo starým a chorým rehoľníkom, ktorí sa nemohli zúčastniť bohoslužieb v kostole, ale aj vzácnym návštevám. Z kapucínskej kroniky sa dozvedáme, že kaplnka chorých bola v kláštore zriadená už v roku 1751.
     Keď boli v 50.tych rokoch 20. storočia do Charitného domova v Pezinku privezené sestry vincentky zo sirotinca v Trnave, vzali si so sebou aj zariadenie svojej kaplnky. Oltár z nej umiestnili práve v tomto oratóriu. Odvtedy oratórium slúžilo na celebrovanie sv. omše starým a chorým kňazom, ktorí už nevládali ísť do kostola. Pôvodne celebrovali samostatne a postupne sa pri oltári striedali, po II. Vatikánskom koncile sa však zaviedla spoločná sv. omša. Oratórium stratilo svoju funkciu po zriadení Kaplnky Dobrého Pastiera v roku 2003. Od zrušenia Charitného domova však opäť plní funkciu kaplnky, súkromné sv. omše v ňom celebrujú pátri kapucíni. V tabernákulu oltára sa uchováva aj Sviatosť Oltárna.

Duchovní správcovia kaplnky
1965-1973 Jur Koza Matejov
1973-1981 Martin Otáhal OFM
1981-1992 Polykarp Minárik OFM
1992-2003 Alojz Horváth OFMCap