Choď na obsah Choď na menu
 


Evanjelický Zborový dom vo Viničnom

20. 8. 2008

Dejiny evanjelikov vo Viničnom

 

     Evanjelici vo Viničnom boli vždy súčasťou Cirkevného zboru v Pezinku. Prvú zmienku o nich máme v súvislosti so stavbou evanjelického kostola na námestí v Pezinku, ktorý sa staval v rokoch 1655-1659. Pezinský senát poslal v roku 1657 tesárov do Liptova, aby narúbali drevo z ihličnatých stromov na stavbu tohto kostola. Toto drevo sa vozilo do Pezinka za pomoci poddaných z Grinavy, Viničného a Modry. Z tohto usudzujeme, že už vtedy Viničné patrilo pod Cirkevný zbor v Pezinku. Nakoľko nemali vlastný kostol ani školu, navštevovali ich v Pezinku. Ďalšiu zmienku o evanjelikoch vo Viničnom máme z rímskokatolíckej farskej kronike, kde sa pri návšteve biskupa Jána Galgóczyho v roku 1756 spomína, že vo Viničnom žilo 583 katolíkov a 132 evanjelikov. V čase vydania Tolerančného patentu v roku 1781 bolo už Viničné začlenené do CZ Pezinok ako fília, rovnako ako Cajla, Grinava, Veľké Tŕnie a Slovenský Grob. Preto boli pre Viničné a ostatné fílie vedené osobitné matriky, ktoré sa nám zachovali z rokov 1828-1859 a 1863-1895.

     Evanjelici vo Viničnom si v roku 1839 postavili vlastnú zvonicu a v roku 1862 aj školu. Po poštátnení školy a zvyšného majetku zostala evanjelikom len zvonica. Budova školy sa využívala ako Klub SZM a Klub mladých. Škola im bola vrátená až po roku 1989 v rámci reštitúcie. Odvtedy ju využívali na konanie služieb Božích. Konali sa raz mesačne v poslednej miestnosti – izbe bývalého učiteľského bytu. Podmienky boli nevyhovujúce: malé okienko, stôl, pár stoličiek a piecka, ktorá často dymila. V zime na prelome rokov 1999 a 2000 sa strecha na budove školy prevalila. Našťastie dovnútra, takže nikoho nezranila. V roku 2000 dal cirkevný zbor budovu zbúrať. Služby Božie sa odvtedy konávali v Klube pri Obecnom úrade až do postavenia Zborového domu.

 

Zborový dom

 

     Dňa 4. augusta 2002 po skončení služieb Božích na Obecnom úrade sa ich účastníci presunuli na miesto, kde stála zbúraná evanjelická škola. Išlo o položenie základného kameňa budúceho Zborového domu, s ktorým súviselo čítanie z evanjelia podľa Lukáša 6, 47-48: Ukážem vám, komu je podobný každý, kto prichádza ku mne, počúva moje slovo a zachováva ho. Podobný je človeku, ktorý si stavia dom; hlboko kopal a položil základ na skalu. Keď sa strhla povodeň, rieka udrela na ten dom, ale nemohla ním pohnúť, pretože bol dobre postavený.“ Tieto slová boli základom príhovoru a následnej modlitby. Stretnutie sa zakončilo nábožnou piesňou.

     Cirkevný zbor na stavbu Zborového domu už dávnejšie, ešte v čase keď stála stará škola. O priebehu jeho stavby podrobne píše zborová farárka Mgr. Helena Benková a dozorca Ing. Ivan Dubek z CZ Pezinok:

     „Už v roku 1999 sme oslovili Ing. arch. Kráľa, ktorý vypracoval ideový návrh stavby Zborového domu, a na tento návrh sme vybavili aj územné rozhodnutie. Návrh sa nám páčil, ale bol veľmi abstraktný, nepraktický a ťažko realizovateľný. Bolo našim veľkým šťastím, že projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby vypracoval náš cirkevník Ing. Milan Mlčúch. Na tento projekt bolo vydané aj stavebné povolenie a ten sa aj realizoval. Tento zborový dom je účelný, praktický, pritom jednoduchý, postavený z dostupných materiálov. Je navrhnutý na úzkej parcele – len 10,3 m, architektonickým riešením zapadá medzi ostatné stavby, nepôsobí rušivo.

     Hlavným realizátorom stavby bola firma Šalamon z Plavča, v okrese Stará Ľubovňa, ktorú tiež doporučil Ing. Mlčúch.

     Po položení základného kameňa v r. 2002 urobila táto firma v krátkom čase, od konca novembra výkopy, betonáže, výstavbu hrubej stavby, zhotovili krov a položili škridlicu. Cez zimu nám namontovali okná a vonkajšie dvere. V roku 2003 boli vykonané montáže el. rozvodov, všetky omietky, montáž kúrenia, všetky keramické obklady a dlažby, bol zateplený strop, položený drevený obklad nad touto sieňou, urobené boli aj všetky prípojky. Vežička bola pokrytá medeným plechom, bol osadený kríž a ukončené klampiarske práce.

     V tomto roku (ide o rok 2004 – pozn. P. S.) boli urobené terénne úpravy, položená zámková dlažba, nátery viditeľných častí krovovej konštrukcie, priestory boli vymaľované, položené parkety v kancelárii, namontované interiérové dvere, skompletizované el. rozvody, namontované svietidlá a lustre, namontované sanitárne prvky a postavený plot od suseda. V tomto mesiaci boli dodané stoličky, oltár, kľakátko a rečnícky pultík, kuchynská linka a nábytok do kancelárie. Rovnako v tomto mesiaci bolo namontované vonkajšie oplotenie s bránkou od ulice a nápis spolu s kresťanským symbolom – krížikom a lodičkou na rozbúrenom mori – ktorý je na priečelí budovy. Oltárny obraz – Žehnajúci Kristus v bohoslužobnej sieni namaľoval mladý umelec Mgr.art. Rudolf Kujovič, ktorý má obidvoch rodičov rodákov z Viničného.“

     Celkové výdavky na Zborový dom činili 4 345 000 Sk. Hotový Zborový dom čakala už len posviacka so slávnostnými službami Božími, ktorá sa konala v III. nedeľu po Veľkej noci – 2. mája 2004 o 10. hodine. Prítomných privítali zborový dozorca Ing. Ivan Dubek, starosta obce Viničné Štefan Lenghart a zborová faráka Mgr. Helena Benková. Predspev predspieval generálny biskup ECAV ThDr. Július Filo. Sláva na výsostiach Pánu Bohu a Evanjelium zaspievala farárka Jaroslava Zaťková, pozdrav a kolektu farárka Alena Kováčiková a žalm senior v. v. Milan Kubík. Zborový dom posvätil senior Bratislavského seniorátu Miroslav Jäger, kázeň predniesol a Áronovské požehnanie udelil ThDr. Július Filo. Dejiny evanjelikov vo Viničnom a históriu stavby Zborového domu predstavili presbyter Ján Frič a zborový dozorca Ing. Ivan Dubek. Poďakovanie predniesla zborová farárka Helena Benková. Odvtedy Zborový dom slúži na konanie služieb Božích dvakrát v mesiaci.