Choď na obsah Choď na menu
 


Zoznam hrobov na cajlanskom cintoríne 1.

17. 6. 2008

P.č.Por.č.  Zomrelý                        Dát.narod. Dát.úmrtia
        1  strom, voda                      .  .       .  .
        2  Hora Jozef                     01.01.1991 01.01.1999
        3  Veselá Jana                    01.01.1985 01.01.1999
        4  Horná Elena                      .  .       .  .
        5  strom                            .  .       .  .
        6  Tráva                            .  .       .  .
        7  strom                            .  .       .  .
        8  Strezenický Ivan               06.06.1937 02.02.1938
        9  Stezenická Marta               02.06.1943 08.10.1943
       10  Stehlíková Jana                23.09.1964 01.01.1965
       11  Stehlík Augustín               23.08.1939 06.06.1997
       12  Piják František                27.07.1921 16.08.1999
       13  Popeliš Ivan                   24.05.1964 21.05.2002
       14                                   .  .       .  .
       15  Kóňa Emanuel Ing.              07.08.1928 23.09.2004
       16                                   .  .       .  .
       17  Ovčík Rudolf                   04.05.1933 29.12.2005
       18  nepoužiť miesto                  .  .       .  .
       19  Schaubmarová Karolína          01.01.1935 01.01.1935
       20  Zml.16.8.07                      .  .       .  .
       21  Bauer Petrík                   01.01.1955 01.01.1957
       22  Bauer Vladko                   01.01.1931 01.01.1934
       23                                   .  .       .  .
       24  Likv., nebol náv na likv.        .  .       .  .
       25  Mrva Vladko                      .  .     01.01.1948
       26  Likv.,nebol návr na likvid.      .  .       .  .
       27  chodník                          .  .       .  .
       28  voľný                            .  .       .  .
       29  voľný                            .  .       .  .
       30  voľné miesta                     .  .       .  .
       31  až po plot !                     .  .       .  .
       32  lavička, strom                   .  .       .  .
       33  Heldová Marcela                  .  .     01.01.1939
       34  Slimák Jožko                   03.06.1935 08.12.1938
       35  Vaštágová Vlasta               23.04.1945 20.06.1995
       36  Vaštág Vojtinko                04.04.1977 30.06.1977
       37                                   .  .       .  .
       38  nepoužit miesto                  .  .       .  .
       39  Kinderová Helena               11.01.1940 18.08.1989
       40  nepoužit miesto                  .  .       .  .
       41  Kraus Dušanko                  21.04.1981 22.01.1989
       42  Ženiš Rudolf                   03.04.1943 26.06.2007
       43  Ženiš Vladimír                 08.01.1906 04.08.1989
       44  Ženišová Genovéva              01.09.1912 22.02.1983
       45  Ženiš Vladko                     .  .       .  .
       46  Ženiš Ivanko                     .  .       .  .
       47  Ženiš Janko                      .  .       .  .
       48  Kinderová Alžbeta              10.11.1908 27.05.1990
       49  Kinder Ferdinand               12.09.1910 09.08.1973
       50  Nepoužit.miesto                  .  .       .  .
       51  Dajtová Pavla                  01.01.1890 01.01.1934
       52  Tahotná Mária                  28.07.1911 09.04.2005
       53  Tahotný Štefan                 02.09.1905 13.12.1983
       54  Oslejová Gabriela              22.11.1935 19.03.2008
       55                                   .  .       .  .
       56  Hanusek Janko                  24.12.1955 27.11.1959

       57  Holeková Anna                  06.02.1957 20.11.2002
       58  Č.hr.10215. hrob.miesto Je len   .  .       .  .
       59  Jednohr.+Urna                    .  .       .  .
       60  Hrdličková Helena              01.01.1903 01.01.1987
       61  Hrdlička Anton                 01.01.1897 01.01.1976
       62  Hrdlička Rudolf                01.01.1931 01.01.1932
       63  Záruba Jozef                   10.09.1936 10.02.2007
       64  nepoužit. miesto                 .  .       .  .
       65  Slamková Mária                 01.01.1889 01.01.1966
       66  Slamka Ján                     01.01.1882 01.01.1961
       67  Švecová Anička                 14.01.1940 07.09.1986
       68  Švec Jaroslav                  22.07.1938   .  .
       69  voľný                            .  .       .  .
       70  voľný                            .  .       .  .
       71  Majtánová Mária                01.01.1891 21.05.1984
       72  Bohunová Mária                   .  .       .  .
       73  Zapl..náj. Jacko Ľubica,Husko    .  .       .  .
       74  Federlová Mária                  .  .     01.01.1960
       75  Federla Štefan                 15.10.1887 11.12.1932
       76  Zedníček Ondrej                01.01.1915 01.01.1943
       77  Moravčík Ivan                  21.03.1943 13.04.2007
       78  Gánovská Jozefína              08.08.1927 24.07.2007
       79  Gánovský Jozef                 01.10.1923 06.04.1984
       80                                   .  .       .  .
       81  Kanka Pavel                    17.09.1898 18.11.1953
       82  Kanková Paulína                  .  .       .  .
       83  Kanková Mária                  20.02.1900 20.02.1932
       84  Krasňanská Juliana               .  .     01.01.1960
       85  Balážová Justína               01.01.1889 01.01.1972
       86  Baláž Ján                      01.01.1886 01.01.1967
       87  Boár Joseph                    01.01.1930 14.04.1995
       88  Boárová Viera                  10.04.1938 24.05.1940
       89  Federla Fridrich               19.03.1933 24.10.1969
       90  Federla Fridrich               01.01.1897 01.01.1960
       91  Klimeková                        .  .       .  .
       92  Klimek Štefan                  01.01.1934 01.01.1981
       93                                   .  .       .  .
       94  Fraňová Irma                   01.01.1918 01.01.1975
       95  Fraňo Gabriel                  08.04.1913 09.01.2005
       96  Šteberla Štefan                  .  .       .  .
       97  Šteberlová Anna                  .  .       .  .
       98  Vršková Anna                   01.01.1912 01.01.1985
       99  Vršek Ľudovít                  01.01.1905 01.01.1985
      100  Ježovičová Kutuzovova          14.01.1996   .  .
      101  voľný                            .  .       .  .
      102  krušpán                          .  .       .  .
      103  krušpán                          .  .       .  .
      104  krušpán                          .  .       .  .
      105  krušpán                          .  .       .  .
      106  krušpán                          .  .       .  .
      107  Gašparová Františka            11.02.1920 03.07.1993
      108  Gašpar Jozef                   11.02.1927 03.03.1982
      109  Kanková Katarína               24.11.1873 19.09.1950
      110  Kanka Ján                      13.10.1871 29.03.1954
      111  StrelkováKamila Súmračná17       .  .       .  .
      112  Hrachovská Paulína             01.01.1919 01.01.1990
      113  Hrachovský Štefan              01.01.1916 03.10.1994
      114  Hacajová Mária                 01.01.1888 01.01.1953
      115  Hacaj Martin                   01.01.1884 01.01.1934
      116  Hacaj Martin                   06.02.1915 25.03.1985
      117  Hacajová Marta                 09.11.1922 30.10.1960
      118  Krasňanská Júlia               01.01.1892 01.01.1933
      119  Krasňanský Jozef               01.01.1887 01.01.1961
      120  Krasňanský Štefan              18.10.1952 23.10.2002
      121  Prokop Viktor                  05.02.1941 13.08.2006
      122  Prehĺ.                           .  .       .  .
      123                                   .  .       .  .
      124  Húska Ladislav                 01.01.1923 26.07.1995
      125  Majtán Jozef                   01.01.1886 01.01.1933
      126  Majtánová Anna                 01.01.1857 01.01.1930
      127  Húsková Alexína                12.06.1924 14.10.2001
      128  Juriš Karol                    23.04.1925 08.04.1981
      129  nepoužť. miesto Thuja, krík      .  .       .  .
      130  Okonová Štefánia               01.01.1914 01.01.1984
      131  Okon Ján                       01.01.1907 01.01.1979
      132  voľný                            .  .       .  .
      133  Lacková Jozefína               01.01.1921 07.01.1995
      134  Lacko Michal                   01.01.1919 01.01.1975
      135  Ištók Vojtech                  01.01.1923 24.12.1985
      136                                   .  .       .  .
      137  Benčúriková Alžbeta            01.09.1916 07.01.1989
      138  Benčúrik Jozef                 01.03.1911 06.11.1978
      139  Benčurik Ivan                  04.11.1942 11.12.2001
      140                                   .  .       .  .
      141  Boďo Jaroslav                  28.08.1937 18.07.1978
      142                                   .  .       .  .
      143  Táborová Genovéva 076223/748   23.12.1907 23.03.2006
      144  Tábora Štefan                  24.12.1905 09.11.1975
      145  Hanúsek Vojtech                20.04.1928 27.02.1981
      146  Malíšek Štefan                 29.12.1949 05.11.1981
      147                                   .  .       .  .
      148  Šarmír Augustín                01.01.1907 01.01.1989
      149  Bauer Rudolf                   01.01.1905 01.01.1953
      150  Bauer Vojtech                  12.09.1942 13.12.1998
      151  Šarmírová Jozefa               01.10.1913 26.02.1999
      152  Šuba Michal                    25.09.1910 20.08.1985
      153  Šubová Anna                    01.06.1919 14.11.2002
      154  Bauer Vojtech                  24.04.1874 26.05.1949
      155  Bauerová Emília                27.10.1883 28.08.1984
      156  Geršič Ladislav                01.11.1943 13.04.1998
      157  Dait Johan                       .  .       .  .
      158  Šťastná Juliana                21.11.1912 27.09.1998
      159  Šťastný Štefan                 03.07.1914 09.12.1983
      160  Wolfová Terézia                01.01.1892 29.07.1930
      161  zml.2.5.07                       .  .       .  .
      162  Kernová Hermína                10.02.1919 28.04.2001
      163  Kern František                 01.01.1915 06.03.1983
      164                                   .  .       .  .
      165  voľný                            .  .       .  .
      166  Noga Ondrej                      .  .     01.01.1930
      167                                   .  .       .  .
      168  Jankovič Urban                 01.01.1856 06.09.1937
      169  Jankovičová Mária              01.01.1863 02.02.1930
      170  Vrablová Františka               .  .     01.01.1976
      171  Kotes Milan                    03.02.1944 26.04.2008
      172  Kanková Anna                   01.01.1922 14.12.1997
      173  Kanka Alexander                01.01.1931 01.01.1985
      174  Poláčková Agneša               01.01.1884 01.01.1966
      175  Poláček Jozef                  01.01.1878 01.01.1971
      176  Hejdušková Agneša              01.01.1909 01.01.1977
      177  Hejdušek Vojtech               01.01.1914 01.01.1976
      178  Hanúsek Ondrej                 21.04.1930 15.04.2005
      179                                   .  .       .  .
      180  Krausová Oľga                  25.06.1935   .  .
      181  Kraus Jozef                    09.04.1928 05.01.1989
      182  Krausová Helena                  .  .       .  .
      183  Kraus Martin                     .  .       .  .
      184  Demovičová Júlia                 .  .     01.01.1961
      185  Šeligová Terézia               01.01.1857 06.05.1933
      186  Šeliga Imrich                  03.11.1858 13.05.1942
      187  Bauerová Jozefína              01.01.1913 01.01.1985
      188  Bauer Teofil                   01.01.1906 01.01.1973
      189                                   .  .       .  .
      190  Táborová Helena                01.01.1924 05.05.2002
      191  Tábor Alexander                01.01.1923 01.01.1985
      192  Krasňanský Milan 570402/7109   02.04.1957 29.03.2006
      193  strom                            .  .       .  .
      194  Turanská                       15.01.1943 19.11.1996
      195  Turanský Miroslav              21.12.1940 24.06.2001
      196  Čajkovičová Agneša             28.09.1910 02.02.1986
      197  Čajkovič Štefan                22.01.1941 26.09.1966
      198  Čajkovič Július                18.06.1949 29.09.1996
      199  Adres.nezn 4.10.06               .  .       .  .
      200  Okon Jozef                       .  .     01.01.1929
      201  Okon Jozef                     01.01.1905 18.04.1929
      202  Ištók Albert                   10.03.1893 09.05.1963
      203  Ištóková Jozefína              07.11.1897 16.10.1965
      204  Amzlerová Helena               01.01.1918   .  .
      205  Amzler Pavol                   01.01.1915 01.01.1980
      206  Čajkovičoví rodičia              .  .       .  .
      207  bez mena                         .  .       .  .
      208  16.5.2000 označ nálepkou         .  .       .  .
      209  + 16.10.2000                     .  .       .  .
      210  nepoužt. miesto                  .  .       .  .
      211  nepoužit. miesto                 .  .       .  .
      212  nepoužit.miesto                  .  .       .  .
      213  nepoužiť miesto                  .  .       .  .
      214  Brnčík Štefan                  01.01.1931 21.06.1994
      215  Šilhárová Agneša               27.06.1911 05.07.1979
      216  Šilhár Štefan                  06.08.1907 21.08.1936
      217  nepoužiť miesto                  .  .       .  .
      218  Loipersbergerov Júlia          01.01.1900 01.01.1935
      219  Hajtmánek Jozef                22.03.1926 15.07.2003
      220  Hajtmanková Alojzia            27.10.1931 23.01.2005
      221                                   .  .       .  .
      222  Forner Juraj                   18.04.1945 15.09.1986
      223                                   .  .       .  .
      224  Jánoš Mikuláš                  03.12.1897 09.09.1975

      225  Jánošová Justína               19.09.1900 08.04.1989
      226  Tábora Jaroslav                09.05.1937 01.01.1978
      227  Kanka Jozef                    25.01.1926 23.09.2001
      228  Benčuriková Justína            01.01.1901 01.01.1989
      229  Benčurik Jozef                 01.01.1910 01.01.1982
      230  Kanka Jozef                    01.01.1902 01.01.1932
      231  Kanka Stanko                     .  .       .  .
      232  Kanková Vilma                    .  .       .  .
      233  Lošonská Alžbeta               20.10.1900 24.07.1977
      234  Lošonský Ján                   30.10.1899 18.02.1971
      235  bez mena                         .  .       .  .
      236  Miškovský Ján                    .  .     01.01.1929
      237  Miškovská Marta                  .  .     01.01.1938
      238  voľný                            .  .       .  .
      239  voľný                            .  .       .  .
      240  Kadlicová Anna                 30.01.1909 06.04.1973
      241  Kadlic Viktor                  18.07.1906 19.10.1972
      242  Kadlic Vojtech                 27.02.1938 03.04.2000
      243  Kadlicová Mária                03.09.1942 09.05.2003
      244  nepoužiť. miesto                 .  .       .  .
      245  Hanusek Michal                 01.01.1883 01.01.1963
      246  Hanusková Anna                 01.01.1890 01.01.1976
      247  Sobota Jozef                   10.02.1863 08.08.1939
      248  Sobotova Anna                  28.01.1868 24.04.1938
      249  Hanúsek Michal                 19.02.1916 28.07.2006
      250                                   .  .       .  .
      251  Schinzelová Ivana              04.04.1940 21.06.2007
      252                                   .  .       .  .
      253  Nebesárová Anna                20.10.1863 10.05.1937
      254  Nebesár Štefan                 20.08.1859 25.03.1959
      255  Chmelová Mária                 01.11.1918 12.08.2004
      256  Chmela Vincenc                 10.04.1913 27.08.1992
      257  Škulinek Ľudovít Ing.          01.01.1928 01.01.1979
      258                                   .  .       .  .
      259  Škulinková Mária               02.01.1911 01.06.1991
      260  Škulinek Štefan                01.01.1899 01.01.1958
      261                                   .  .       .  .
      262  Novosádková Margita            20.10.1930   .  .
      263  Novosádka Rudolf               12.04.1935 11.01.1984
      264  Mikesová Alžbeta               17.05.1926   .  .
      265  Mikes Jozef                    06.02.1922 03.05.1985
      266  Mikes Viktor                   07.12.1987 14.04.1988
      267  Okon Jaroslav                  28.04.1962 01.10.1983
      268  Okonová                          .  .       .  .
      269  Okon Milan                     06.11.1924 23.01.1971
      270  voľný                            .  .       .  .
      271  Slimáková Jozefa               08.09.1865 29.12.1948
      272  Slimák Štefan                  09.07.1866 02.04.1945
      273                                   .  .       .  .
      274  Tiková Rozália                 10.03.1931 04.05.2002
      275  Tiko Jozef                     12.10.1929 24.06.1974
      276  Tiková Rozália                 01.01.1894 06.12.1971
      277  Tiko Štefan                    27.11.1918 06.01.1999
      278  Tiko Štefan                    01.01.1880 01.01.1959
      279  Schoenová Anna                 12.04.1932   .  .
      280  Hanúsková Marta                01.01.1934 01.01.1988
      281  Hanúsek Ferdinand              01.01.1929 01.01.1981
      282  Durdovanská Anna               15.05.1888 30.07.1952
      283  Aulitis Jozef                  01.01.1944 01.01.1993
      284  Durdovanský Štefan             24.12.1889 26.04.1958
      285  voľný                            .  .       .  .
      286  Žvasta Jaroslav                01.02.1931 17.10.2003
      287                                   .  .       .  .
      288  Okonová Anna                   26.07.1884 06.09.1963
      289  Okon Ján                       06.02.1870 07.11.1941
      290  Brnčíková Pavla                01.01.1908 13.01.1984
      291  Brnčík Pavol                   01.01.1908 13.10.1966
      292  Barabášová Gabriela            01.01.1947   .  .
      293  Barabáš Constantín             01.01.1944 28.04.1992
      294  Kilhofová Helena               11.12.1926   .  .
      295  Kilhof Štefan                  07.01.1916 22.02.1988
      296  Kylhofová Paulína              29.06.1921   .  .
      297  Kylhof Ján                     06.03.1920 05.05.1976
      298  Strezenická Alžbeta            15.11.1914 21.09.1977
      299  Strezenický Rudolf             01.05.1911 15.05.1978
      300  Holáčková Anna                 17.05.1868 28.05.1928
      301  Holačka Jozef                  14.03.1872 04.12.1961
      302  Čapuchová Alžbeta              29.10.1923 12.04.2007
      303  Čapucha Karol                  21.05.1921 27.01.1978
      304  Hlavina Ľudovít                01.01.1918 01.01.1982
      305  Švarcová Pavlína               30.11.1922 17.11.1999
      306  Švarc Rudolf                   13.09.1920 12.08.1972
      307  Pátková Margita                13.04.1924 24.12.1985
      308  Pátek Štefan 210427/1580       27.04.1921 07.03.2006
      309  Tyko Milan                     17.06.1940 21.09.2007
      310  Tyková Mária                   29.03.1926 23.02.2008
      311  Tyko Ján                       23.10.1923 27.06.1980
      312  Kubrická Emília                01.01.1918   .  .
      313  Kubrický Štefan                01.01.1911 03.04.1994
      314  Kubrická Mária                 26.07.1894 08.05.1954
      315  Kubrický Jozef                 07.09.1890 09.04.1938
      316  Hanúsková Rozália              15.10.1899 23.07.1982
      317  Hanúsek Jozef                  18.10.1899 29.06.1978
      318  Zml.over.21.10.6                 .  .       .  .
      319  Pospech Michal                 01.01.1922 01.01.1992
      320  Pospechová Anna                01.01.1921 01.01.1987
      321  Klimová Rozália                25.09.1879 09.03.1972
      322  Klimo Ján                      04.04.1870 03.01.1940
      323  Jerglová Helena                14.05.1913 19.01.2001
      324  Klimová Anna                   23.03.1931 04.03.2002
      325  Klimo Viliam                   31.01.1918 24.04.1984
      326  Klimo Marian                   04.09.1958 01.11.2001
      327  Krausová Margita               01.01.1924   .  .
      328  Kraus Štefan                   01.01.1915 01.01.1976
      329  Vašek Rudolf                   04.05.1951 11.02.1972
      330  Vašek Karol                    08.07.1917 19.07.1989
      331  Vašeková Terézia               01.05.1955 02.11.1968
      332  Vašeková Anna                  06.07.1918 14.07.1998
      333  Vašková Anna                   25.08.1943 19.06.2003
      334  je udržiavaný!                   .  .       .  .
      335  16.5.2000 označ nálepkou         .  .       .  .
      336  + 16.10.2000                     .  .       .  .
      337  voľný,strom                      .  .       .  .
      338  voľný                            .  .       .  .
      339  voľný                            .  .       .  .
      340  voľný                            .  .       .  .
      341  voľný                            .  .       .  .
      342  voľný                            .  .       .  .
      343  voľný                            .  .       .  .
      344  voľný                            .  .       .  .
      345  voľný                            .  .       .  .
      346  voľný                            .  .       .  .
      347  Krajčovičová Mária             14.02.1921 22.07.2000
      348  Krajčovič Jozef                28.11.1909 30.03.1984
      349  Strezenická                      .  .       .  .
      350  Strezenický                      .  .       .  .
      351  Miklenčičová Oľga              15.09.1927 06.09.1979
      352  Miklenčič Jozef                19.04.1924 30.10.1975
      353  Hančík Milan                   01.01.1935 15.08.1995
      354  Ondrejkovičová Katarína          .  .     01.01.1948
      355  Hančík Ján                     20.06.1906 16.05.1966
      356  Ondrejkovič Jozef                .  .     01.01.1946
      357  Benčuriková Mária              23.03.1914 16.03.1998
      358  Najová Terézia                 01.01.1876 01.01.1963
      359  Naj Andráš                     01.01.1874 01.01.1939
      360  nepoužiť. miesto Thuja           .  .       .  .
      361  Kilhofová Anna                 01.01.1882 01.01.1955
      362  Kilhofová Alžbeta              01.01.1914 01.01.1969
      363  Kilhof Michal                  01.01.1906 09.07.1981
      364  Jurák Michal                     .  .     01.01.1986
      365  Okonová Anna                   01.01.1912 01.01.1980
      366  Okon Rudolf                    01.01.1908 01.01.1980
      367  Danišová Darina                12.03.1955 04.11.2004
      368  Okonová Helena                 01.07.1914 01.01.1950
      369  Lacko Ján                      01.01.1875 01.01.1960
      370  Lacková Katarína               01.01.1876 01.01.1928
      371                                   .  .       .  .
      372  Slimáková Anna                 01.01.1907 01.01.1982
      373  Slimák František               01.01.1917 01.01.1992
      374  Polčic Florian                 02.05.1938 15.09.2003
      375  Šefčíková Rozália              10.04.1919 01.02.1979
      376  Dvornická Oľga                 12.08.1923 19.08.1999
      377  Grgačová Margita               02.12.1923 28.12.1999
      378  Grgáč Rudolf                   09.01.1922 02.11.2002
      379  Hanúsek Peter                  30.06.1954 02.05.2002
      380  Prehľb.hr. ktorá str.?           .  .       .  .
      381  Dokupil.dvoj.                    .  .       .  .
      382  Zml.03.05.02                     .  .       .  .
      383  Poláčková Agnesa               01.01.1911 01.01.1982
      384  Poláček Jozef                  01.01.1908 01.01.1982
      385  Jurišová Pavlína               19.04.1920 08.05.1997
      386  Juriš Imrich                   01.01.1929 01.01.1948
      387  Jurišová Paulína               01.01.1895 01.01.1978
      388  Juriš Ján                      01.01.1921 01.01.1936
      389  Slezáková Katarína             01.01.1865 01.01.1948
      390  Slezák František               01.01.1864 01.01.1938
      391  Slezáková Margita              07.03.1908 07.03.1994
      392  Slezák Štefan                  12.07.1903 03.07.1970

      393  voľný                            .  .       .  .
      394  voľný                            .  .       .  .
      395  Demovičová Štefánia            03.09.1908 05.04.2004
      396  Demovič Andrej                 25.11.1902 29.03.1977
      397  Demovičová Anna                  .  .     01.01.1969
      398  Štefan+Mária                     .  .       .  .
      399  Kostková Mária                 01.01.1923 11.05.1995
      400  Kostka Róbert                  01.01.1921 01.01.1987
      401  voľný                            .  .       .  .
      402  voľný,                           .  .       .  .
      403  voľný,                           .  .       .  .
      404  voľný                            .  .       .  .
      405  voľný                            .  .       .  .
      406  voľný                            .  .       .  .
      407  nepoužiť.miesto                  .  .       .  .
      408  nepoužiť. miesto                 .  .       .  .
      409  nepoužiť.miesto                  .  .       .  .
      410  Rutkaj Zoltán                  01.05.1877 13.07.1927
      411  16.10.2000 nál epka LIKVID       .  .       .  .
      412  Zanedbaný,zval. pomník           .  .       .  .
      413  Hanúsková Terézia                .  .     01.01.1954
      414  Hanúsek Štefan                   .  .     01.01.1954
      415  Strapáková Žofia               15.01.1852 25.03.1943
      416  Strapák Ondrej                 30.11.1850 19.02.1939
      417  Kapucianová Jozefína           29.02.1904 14.07.1974
      418  Kapucian Jozef                 22.11.1901 16.06.1979
      419  Strapák Michal                 01.01.1891 01.01.1956
      420  16.5.2000 označ nálepkou         .  .       .  .
      421  + 16.10.2000                     .  .       .  .
      422  voľný                            .  .       .  .
      423  voľný                            .  .       .  .
      424  voľný                            .  .       .  .
      425  Majtanová Eva                  01.01.1862 23.08.1927
      426  16.5.2000 ozna. nálepkou         .  .       .  .
      427  + 16.10.2000                     .  .       .  .
      428  voľný                            .  .       .  .
      429  voľný                            .  .       .  .
      430  Ježovič Jozef                  07.05.1871 09.03.1926
      431  Ježovičová Mária                 .  .       .  .
      432  16.5.2000 označ nálepkou         .  .       .  .
      433  + 16.10.2000                     .  .       .  .
      434  Pomichal Karel                 01.01.1898 12.03.1926
      435  Amzlerová Máia                 01.01.1910 22.02.1926
      436  16.5.2000 označ nálepkou         .  .       .  .
      437  + 16.10.2000                     .  .       .  .
      438  voľný                            .  .       .  .
      439  voľný                            .  .       .  .
      440  voľný                            .  .       .  .
      441  nepoužiť. miesto                 .  .       .  .
      442  nepoužiť. miesto                 .  .       .  .
      443  nepoužiť miesto                  .  .       .  .
      444  Hanúsek Ján                      .  .       .  .
      445  Hanúsková Alžbeta                .  .       .  .
      446  16.5.2000 označ nálepkou         .  .       .  .
      447  + 16.10.2000                     .  .       .  .
      448  Kováčová Filomena              12.03.1910 11.02.1999
      449  Strapáková Paula               25.08.1919 12.02.2002
      450  Strapák Štefan                 19.09.1917 22.11.1980
      451  Jackuláková Mária              26.04.1931 18.10.1997
      452  Jackuliak Imrich               11.04.1929 10.08.2006
      453  Tahotný Vladimír               01.03.1948 24.07.2003
      454  Prehĺbený                        .  .       .  .
      455                                   .  .       .  .
      456  Tokošová Zuzana                14.02.1892 15.09.1962
      457  Tokoš Jozef                    29.01.1892 26.04.1938
      458                                   .  .       .  .
      459  Jaroštiaková Johanna           01.01.1890 01.01.1961
      460  Jurišová Mária                   .  .     09.05.1996
      461  Juriš Anton                    01.01.1926 01.01.1962
      462  Jurišová Mária                 01.01.1927   .  .
      463  Juriš Michal                   01.01.1922 01.01.1990
      464  Valantejová Mária              01.01.1896 01.01.1963
      465  Valenteje Štefan               20.08.1896 05.12.1967
      466  Lacko Jozef                    10.10.1949 11.02.1969
      467  Lacko Dušan                    21.05.1958 04.05.2003
      468  voľný                            .  .       .  .
      469  voľný                            .  .       .  .
      470  voľný                            .  .       .  .
      471  voľný                            .  .       .  .
      472  voľný                            .  .       .  .
      473  voľný                            .  .       .  .
      474  Strapáková Helena              11.06.1899 13.02.1978
      475  Strapák Ján                    15.12.1892 07.10.1960
      476  Strapák Rudolf                 25.02.1929 13.03.1953
      477  Strapák Ján                    25.01.1924 07.12.1925
      478  Pozri poznámku!                  .  .       .  .
      479  Burdan Dano                    19.09.1947 30.03.2007
      480                                   .  .       .  .
      481  Březík Vladimír                01.04.1950 13.04.2008
      482  Čajkovičová Mária              22.11.1943 15.11.1998
      483  Paderová Zuzana                01.01.1869 04.02.1938
      484  Padera Pavel                   01.01.1864 01.02.1938
      485  Lacková Anna                   05.04.1952 12.02.1999
      486  Lacko Ján                      07.09.1950 12.01.2000
      487  Nepoužit.miesto                  .  .       .  .
      488  Noga Jozef                     02.09.1880 17.10.1937
      489  Nogová Mária                   14.09.1872 18.03.1935
      490  16.5.2000 označ nálepkou         .  .       .  .
      491  + 16.10.2000                     .  .       .  .
      492  Held Rudolf                    09.05.1932 15.04.2006
      493  Prehĺb.hrob                      .  .       .  .
      494                                   .  .       .  .
      495                                   .  .       .  .
      496  Noskovič Cyril                 01.01.1913 01.01.1984
      497  Kubrický Jozef                 01.06.1851 27.07.1927
      498  Kubrická Anna                  21.08.1859 02.08.1941
      499  Balajová Angela                28.07.1903 29.07.1960
      500  Dopis 20,10.4, pomník daju       .  .       .  .
      501  do poriad.čo najskôr             .  .       .  .
      502  Bauer Jozef                    20.09.1921 07.04.2005
      503  voľný                            .  .       .  .
      504                                   .  .       .  .
      505  Horvátová Alexandra            19.03.2004 18.08.2005
      506                                   .  .       .  .
      507  Švec Alojz                     05.02.1937 15.04.2008
      508  Hrachovský Alois               07.06.1930 01.01.1979
      509  Hrachovská Mária               18.01.1887 01.06.1925
      510  Hrachovská Johana              16.05.1903 13.12.1977
      511  Hrachovský Pavel               20.07.1889 18.07.1968
      512  Poláčková Paulína              15.07.1923 05.04.1983
      513  Poláček František              04.07.1915 28.02.1983
      514  Poláček Vladimír               13.07.1942 23.08.2001
      515  nepoužiť. miesto                 .  .       .  .
      516  Janotová Daniela               24.04.1945 19.04.1991
      517  Janota                           .  .       .  .
      518  Benčúriková                      .  .       .  .
      519  Benčúrik                         .  .       .  .
      520  Čapucha Michal                 02.12.1954 30.01.2005
      521                                   .  .       .  .
      522                                   .  .       .  .
      523  Miklenčič Stanislav            06.11.1953 22.04.2006
      524  prehl.                           .  .       .  .
      525  hrob rozdel na dvojh.            .  .       .  .
      526                                   .  .       .  .
      527  voľný                            .  .       .  .
      528  Voĺný                            .  .       .  .
      529  Heinzová Hermína               01.01.1911 01.01.1939
      530  Heinz Viliam                   21.05.1878 01.01.1947
      531  Heinzová Júlia                 15.03.1885 01.01.1937
      532  bez mena                         .  .       .  .
      533  16.5.2000 označ nálepkou         .  .       .  .
      534  + 16.10.2000                     .  .       .  .
      535  bez mena                         .  .       .  .
      536  voľný                            .  .       .  .
      537  Sternáková Hedviga             09.01.1875 17.11.1941
      538  možnosť pochov ávať              .  .       .  .
      539  až k  ceste.                     .  .       .  .
      540  16.5.2000 označ nálepkou         .  .       .  .
      541  + 16.10.2000                     .  .       .  .
      542  Kováčik Ján                    29.01.1928 22.12.1985
      543  Kováčiková Vilma               28.07.1932 02.07.1985
      544  Kováčik Ján                    29.06.1954 25.11.2003
      545  Kellermann Jozef               01.02.1921 26.05.1984
      546  Kellermann Karol               23.08.1923 04.04.1945
      547  Kellermannová Mária- Lýdi      07.12.1926   .  .
      548  Hacaj Ján                      22.11.1906 19.10.1977
      549  Hacajová Anna                  23.07.1908 01.01.1984
      550  Ferko+Boženka                    .  .       .  .
      551  Mužlay Štefan Prehĺbený        08.06.1926 24.05.1993
      552  Mužlayová Anna                 29.04.1935   .  .
      553  Mužlai Miroslav                03.10.1963 20.11.2003
      554  Roth Jozef                     01.01.1939 01.01.1942
      555  Stojkovič Janko                15.04.1940 23.05.1941
      556                                   .  .       .  .
      557  Nimerfol Štefan                28.11.1957 02.04.1958
      558                                   .  .       .  .
      559  Slaný Feruško                  09.10.1948 25.06.1950
      560  voľný                            .  .       .  .
      561  Beľko ľudovít                    .  .       .  .
      562  Hlavina Michal                 10.01.1912 31.08.1991
      563  Hlavina Ivan                   01.01.1930 01.01.1935
      564  Hlavinová Celestína            09.06.1916 24.03.2002
      565  Miklenčič Stanko               09.05.1957 09.07.1957
      566  Čechovičová Mária              05.05.1937 06.03.1943
      567  Zambo Ján                      08.04.1922 25.09.1987
      568  Zambová Rozália                29.03.1921 16.11.1993
      569  Tahotná Miriam                 22.01.1944 24.01.1944
      570  Sandtner Jozef                   .  .     04.03.1944
      571  Hanúsková Darinka              26.03.1944 04.05.1944
      572  Hanúsek Jarko                  01.03.1964 01.10.1964
      573                                   .  .       .  .
      574  krík                             .  .       .  .
      575  Lacko Stanislav                07.07.1957 02.06.1987
      576  Ivanič Ján                     17.09.1942 19.06.1998
      577  Ivanič Zdenko                  09.02.1977 18.11.2006
      578  Matejkovičová Anička           02.10.1952 04.11.1968
      579                                   .  .       .  .
      580  Matejkovič Rudolf              23.01.1909 22.06.1975
      581  Matejkovičová Mária            06.03.1912 07.05.1990
      582  MatejkovičováM. Pezinok          .  .       .  .
      583  Buday Ján                      22.01.1901 28.02.1971
      584  Budayová Júlia                 20.08.1894 07.02.1962
      585  Mečír František                08.03.1931 04.04.1985
      586  Mečírová Anna                  12.05.1893 26.06.1975
      587  Mečír Karol                    03.06.1892 10.12.1969
      588  Hajtmánek Ján                  25.09.1910 27.06.1989
      589  Hajtmánková Jozefína           09.04.1922 29.12.1984
      590  Zml.over.28.11.6                 .  .       .  .
      591  Tahotný Štefan                 02.09.1909 21.10.1995
      592  Tahotná Ľudmila                20.09.1913 02.08.1989
      593  Tahotný Filip                  21.08.1944 20.08.1999
      594  Schmidt Vojtech                01.01.1918 07.12.2000
      595  Schmidt Johan                  01.01.1848 01.01.1939
      596  Schmidtová Katarína            01.01.1846 01.01.1923
      597  Demovič Michal                 06.04.1919 24.01.1979
      598  Demovičová Rozália             05.10.1919 26.02.2004
      599  Gašparovič Jožko               14.07.1949 06.04.1950
      600  Nadaská Gabriela               06.11.1945 17.03.1946
      601  Juščáková Martuška             11.06.1947 24.03.1950
      602  Prizbulová Viktória              .  .     04.06.1950
      603  Prizbul Teodor                   .  .     01.01.1959
      604  Prizbulová Gabriela              .  .     01.01.1973
      605  voľný                            .  .       .  .
      606  Kanková Paula                  09.06.1903 01.05.1930
      607  Pavelka Celestín               17.04.1926 13.06.2003
      608                                   .  .       .  .
      609  Noskovič Jozef                 19.02.1927 13.10.1979
      610  Noskovičová Alžbeta            09.09.1907 04.09.1983
      611  Noskovič Jozef                 31.01.1902 27.07.1941
      612  Kanka Filip                    01.05.1883 08.10.1947
      613  Kanková Anna                   09.04.1886 26.10.1943
      614  Hlavanda Ján                   28.08.1928 30.05.2006
      615                                   .  .       .  .
      616  Penák Ján                      01.01.1907 24.06.1975