Choď na obsah Choď na menu
 


Zoznam hrobov na cajlanskom cintoríne 3.

19. 6. 2008

     1177  Pochmanová Anna                14.09.1921 30.09.1992
     1178  nepouž.miest.                    .  .       .  .
     1179  Zambová Jarmilka               02.03.1959 16.08.1959
     1180  Backa Petríček                 26.04.1966 09.11.1970
     1181  Zambová Vlastička              12.03.1949 04.04.1949
     1182  Zambo Janko                    29.02.1948 15.05.1948
     1183  voľný                            .  .       .  .
     1184  hrob je po obhli adke može sa    .  .       .  .
     1185  voľný                            .  .       .  .
     1186  Miškovský Ján                  01.01.1900 01.01.1978
     1187  Miškovská Emília               20.08.1911 26.08.2000
     1188  Sobolič Ján                    09.10.1850 23.10.1917
     1189  Guštafíková Mária              24.01.1885 28.09.1932
     1190  Soboličová Terézia             14.08.1859 25.01.1948
     1191  Mikes Ján                      19.03.1931 23.09.1991
     1192  Mikesová Irena                 14.11.1938   .  .
     1193  Soboličová Terézia             14.08.1889 25.01.1948
     1194  Pri posielaní šeku nepísa        .  .       .  .
     1195  Teréziu.Neprajú                  .  .       .  .
     1196  Voľný                            .  .       .  .
     1197  voľný                            .  .       .  .
     1198  Kinderová Mária                19.02.1939 18.09.2001
     1199  Hržičová Justína               14.01.1924 17.04.1951
     1200  Hržič Peter                    28.06.1925 04.03.1597
     1201  Malíšková Paulína              12.01.1919 30.05.1972
     1202  Malíšek Jozef                  24.03.1911 11.03.1948
     1203  Malíšek Rudolf                 19.12.1940 30.09.1997
     1204  Zml.ov.21.12.0                   .  .       .  .
     1205  Strapák Ján                    01.01.1908 01.01.1976
     1206  Strapáková Alžbeta             01.01.1913 01.01.1975
     1207  Vozárová Helena 395101/801     01.01.1939 17.12.2005
     1208  Tahotná rodičia                  .  .       .  .
     1209  Kanka Tibor                    01.01.1924 01.01.1990
     1210  Kanková Rožka                  01.01.1927 01.01.1989
     1211  Kanka Vojtech                  21.08.1948 06.10.1972
     1212  Ježovič Jaroslav               01.01.1931 01.01.1990
     1213  Ježovičová Emília              01.01.1907 11.11.1992
     1214  Ježovič Peter                  01.01.1901 01.01.1952
     1215  chodník                          .  .       .  .
     1216  Vlasáková Terezia                .  .     01.01.1988
     1217  Vlasák Rudolf                    .  .     01.01.1992
     1218  Kosek Karol                    01.06.1952 03.05.2001
     1219  Šefčík Ján                     08.10.1912 27.11.2000
     1220  Šefčíková Františka            01.01.1922   .  .
     1221  Šefčíková Jozefína             01.01.1950 01.01.1963
     1222  Bach Agneša                    01.01.1885 01.01.1963
     1223  Šefčík Štefan                  01.01.1871 01.01.1948
     1224  Šefčíková Františka            01.04.1922 10.12.2003
     1225  Jachymová                        .  .       .  .
     1226  rodina                           .  .       .  .
     1227  Kinder Michal                  03.06.1930 12.05.1993
     1228  Kinderová Emília               02.09.1930   .  .
     1229  Kinderová Jozefína               .  .     01.01.1948
     1230  Aulitis Štefan                 20.12.1875 09.05.1954
     1231  Pacasová Júlia                 18.05.1902 02.03.1973
     1232  Aulitisová Rozália             20.08.1879 29.03.1949
     1233  Pacas Ezechiel                   .  .     01.01.1982
     1234  Krasňanský Štefan              22.04.1918 03.09.1963
     1235  Krasňanská Helena              25.09.1921 02.07.2005
     1236  Staňová Helena                 11.07.1925 19.04.1955
     1237  x                                .  .       .  .
     1238  Tahotný Ján                    01.01.1883 01.01.1952
     1239  Tahotná Anna                   01.01.1885 01.01.1966
     1240  Krnáčová Alžbeta               20.10.1915 18.09.2003
     1241  Fraňová Anna                   02.01.1887 03.11.1954
     1242  x                                .  .       .  .
     1243  Levarský Michal                01.01.1896 01.01.1962
     1244  Levarská Júlia                 01.01.1900 01.01.1979
     1245  Demovičová Mária               25.09.1921 06.05.1980
     1246  chodník                          .  .       .  .
     1247  Chmela Vladimír                23.06.1966 18.01.1987
     1248  Zml.13.5.98                      .  .       .  .
     1249  Očkovský Ján                   18.11.1908 04.01.1961
     1250  Očkovská Veronika              10.09.1910 12.10.1998
     1251  kam.Rajček z+uo+ud+up          19.08.1996   .  .
     1252  Miškovský Štefan                 .  .     01.01.1943
     1253  Kačerová Cecília               19.11.1913 11.10.1962
     1254  Miškovská Anna                   .  .     01.01.1964
     1255  voľný                            .  .       .  .
     1256  voľný                            .  .       .  .
     1257  Čechovič Konštantín            01.01.1894 01.01.1952
     1258  Čechovičová Mária              01.01.1901 01.01.1974
     1259  chodník                          .  .       .  .
     1260  voĺný                            .  .       .  .
     1261  Pátek Ján                      01.01.1906 01.01.1980
     1262  Pátková Ernestína              01.01.1908 01.01.1947
     1263  Guštafík Ľudovít               15.08.1916 11.08.1989
     1264  Guštafíková Anna               20.08.1921 04.12.1992
     1265  Aulitis Peter                  15.01.1882 24.01.1949
     1266  Aulitisová Zuzana              30.11.1882 24.06.1964
     1267  Voĺný                            .  .       .  .
     1268  Kinder Jozef                   25.10.1898 23.01.1915
     1269  Idešic Ludevít                 03.01.1932 17.12.1968
     1270  Idešicová Alžbeta              03.06.1900 31.05.1984
     1271  Idešic Jozef                   19.03.1883 22.01.1950
     1272  Idešic Jozef                   05.10.1929 17.09.1993
     1273  Tahotná Júlia                  11.12.1893 05.10.1984
     1274  Tahotný Štefan                 24.12.1891 06.01.1971
     1275  Ondrovič Jozef                 18.01.1897 13.09.1968
     1276  Ondrovičová Agneša             03.04.1904   .  .
     1277  voľný                            .  .       .  .
     1278  voľný                            .  .       .  .
     1279  voľný                            .  .       .  .
     1280  voľný                            .  .       .  .
     1281  Tábora Jozef                   01.01.1919 01.01.1993
     1282  Táborová Helena                01.01.1922 03.07.1997
     1283  Sobota Jozef                   14.04.1896 16.10.1977
     1284  Sobotová Františka             19.10.1898 24.11.1961
     1285  Matejovičová Libuša            24.12.1925 14.12.1998
     1286  chodník                          .  .       .  .
     1287  Forner Štefan                  20.01.1908 04.05.1944
     1288  Fornerová Mária                17.07.1916   .  .
     1289  Ondrejkovič Jozef              18.06.1938 03.06.1991
     1290  Ondrejkovičová Mária           14.08.1938 27.01.1982
     1291  Šefčík Ondrej                    .  .       .  .
     1292  Šefčíková Mária                  .  .       .  .
     1293  Fraňo Ondrej                   01.01.1850 14.07.1928
     1294  Fraňová Mária                  01.01.1848 28.10.1913
     1295  Benčurik Štefan                20.08.1884 27.05.1957
     1296  Benčuriková Mária                .  .       .  .
     1297  Ženiš Pavel                    01.01.1912 01.01.1971
     1298  Ženišová Valéria               01.01.1919 01.01.1964
     1299  voľný                            .  .       .  .
     1300  voľný                            .  .       .  .
     1301  voľný                            .  .       .  .
     1302  voľný                            .  .       .  .
     1303  Sobota Roland                  10.05.1924 14.01.1986
     1304  Sobotová Anna                  28.10.1928   .  .
     1305  Sobota Leon                    10.05.1924 21.11.1992
     1306  Sobotová Jožka                 18.10.1924 23.05.1976
     1307  nepoužiť miesto                  .  .       .  .
     1308  Sobotová Kristína              15.12.1900 26.05.1979
     1309  Sobotová Anna                  11.11.1890 30.01.1954
     1310  Sobota Štefan                  26.09.1856 28.10.1945
     1311  Sobotová Zuzana                10.08.1862 16.03.1939
     1312  Nepoužit.miesto                  .  .       .  .
     1313  chodník                          .  .       .  .
     1314  Kanková Terézia                01.01.1873 01.01.1960
     1315  Kanka Jozef                    19.03.1867 10.11.1949
     1316  Šefčík Ľudovít                 05.12.1912 09.05.1977
     1317  Šefčíková Mária                02.02.1878 18.12.1958
     1318  Šefčík Dušan                   05.06.1946 31.10.1997
     1319  Kolek Anton                      .  .     20.04.1947
     1320  Milát Štefan                     .  .       .  .
     1321  Milátová Mária                 08.11.1918 04.02.1998
     1322  Amzler Gustáv                  06.04.1889 08.08.1957
     1323  Amzlerová Kristína             13.02.1889 03.09.1948
     1324  Lacko Jozef                    01.01.1912 01.01.1964
     1325  Lacková Anna                   01.01.1919 01.01.1977
     1326  Podoba Peter                   20.10.1948 21.01.1986
     1327  Podobová Alžbeta               01.01.1912 01.01.1973
     1328  Podoba Vladimír                04.12.1950 01.10.1986
     1329  Podoba Michal                    .  .     01.05.1983
     1330  Turanský Ján                     .  .     14.11.1997
     1331  Turanská Juliana               03.03.1920 13.12.1999
     1332  voľný                            .  .       .  .
     1333  Turanský Tibor                 22.01.1944 18.02.1998
     1334  Sobotová Terézia               19.03.1902 09.10.1967
     1335  Kanka Štefan                   21.12.1884 14.12.1944
     1336  Benčurik Jozef                 01.01.1892 01.01.1965
     1337  Benčuriková Júlia              01.01.1893 01.01.1968
     1338  Kanka Celestín                 04.04.1924 14.02.1997
     1339  zml 17.2.97                      .  .       .  .
     1340  Benčurik Štefan                30.11.1911 20.05.1972
     1341  Valentová Mária                01.01.1916 01.01.1996
     1342  Kováč Karol                    18.08.1918 18.06.1991
     1343  Kováčová Valéria               05.08.1924 03.08.1998
     1344  Mrva Štefan                    02.04.1896 20.05.1972

     1345  Mrvová Valéria                 24.10.1899 13.11.1983
     1346  Kern Jozef                     01.01.1949 01.01.1991
     1347  voľný                            .  .       .  .
     1348  voľný                            .  .       .  .
     1349  Nepoužiť.miesto                  .  .       .  .
     1350  mestský                          .  .       .  .
     1351  nečitateľný                      .  .       .  .
     1352  25.5.2000 označ nálepkou         .  .       .  .
     1353  Turanský Viliam                08.02.1914 20.06.1985
     1354  Turanská Júlia                 12.01.1926 18.07.1990
     1355  Turanský Ján                   12.05.1890 15.03.1951
     1356  Turanská Mária                 14.09.1890 29.04.1977
     1357  Turanská Júlia Pezinok   -       .  .       .  .
     1358  chodník                          .  .       .  .
     1359  Voľný                            .  .       .  .
     1360  Petrovič                         .  .       .  .
     1361  Petrovičová Anna               01.01.1873 01.01.1963
     1362  Rezerv.                          .  .       .  .
     1363  03.04.200zml.                    .  .       .  .
     1364  Maššany Ľudovít                01.01.1878 01.01.1963
     1365  Maššanyová Zuzana              01.01.1871 01.01.1963
     1366  Rezerv.                          .  .       .  .
     1367  Tel. 6402415                     .  .       .  .
     1368  Tahotná Mária                  05.03.1905 10.07.1965
     1369  Tahotný Jozef                  23.05.1897 12.06.1980
     1370  Lacko Jozef                    17.02.1903 22.09.1963
     1371  Lacková Anna                   23.10.1907   .  .
     1372  Lacko Roman                    01.08.1941 09.12.1995
     1373  Lacková Margita                06.06.1947 20.11.2000
     1374  Boženik Vendelín               06.10.1890 05.09.1974
     1375  Boženík Ján                    18.10.1945 04.11.1995
     1376  Keca Martin                    06.02.1920 19.02.1979
     1377  Kecová Ružena                  19.10.1923   .  .
     1378  Veng Tomáš                     22.09.1892 13.03.1959
     1379  Vengová Rozália                31.07.1894 21.11.1999
     1380  Fusek Ferdinand                14.11.1925 07.02.1992
     1381  Fuseková Etela                 24.04.1927 13.02.1999
     1382  Fusek Juraj                    20.10.1894 16.05.1951
     1383  Fuseková Juliana               13.07.1897 24.07.1989
     1384  Fuseková Sonička               08.04.1980 14.04.1980
     1385  chodník                          .  .       .  .
     1386  Aulitisová Mária                 .  .     30.09.1994
     1387  Belko Tomáš                      .  .       .  .
     1388  Belková Katka                    .  .       .  .
     1389  Ondrejkovič Emil               15.04.1931 07.11.1999
     1390  Belko Rudolf                   29.08.1939 25.01.1983
     1391  Hacajová Emília                22.09.1919 24.05.1998
     1392  Belko Rudolf                   01.11.1913 02.11.1958
     1393  Voľný                            .  .       .  .
     1394  voľný                            .  .       .  .
     1395  Boženíková Agáta               03.02.1923 18.12.1978
     1396  Boženík Jozef                  10.11.1919 20.12.1987
     1397  Lacko Vincent                  01.11.1928 07.02.1983
     1398  Lacková Paulína                10.04.1930 20.10.2001
     1399  Strapák Jozef                  05.10.1934 22.12.2003
     1400  Strapáková Zdenka              11.05.1941 07.08.2003
     1401  st.pomník                        .  .       .  .
     1402  Vengová Jozefína               10.03.1930 24.02.2000
     1403  voľný                            .  .       .  .
     1404  voľný                            .  .       .  .
     1405  Glozneková rod.                  .  .       .  .
     1406  x                                .  .       .  .
     1407  viď zozn.3.1.06 hr.čís.31202 s   .  .       .  .
     1408  nájom plat.13.02 06,jednohr. š   .  .       .  .
     1409  nájom. plat.22.3 06,dvojhr. v    .  .       .  .
     1410  Mrva Jozef                     22.10.1920 20.07.1996
     1411  Mrvová Anna                    14.06.1928 05.11.1990
     1412  Čajkovič                         .  .       .  .
     1413  Čajkovičová                      .  .       .  .
     1414  Čajkovič František             30.03.1924 19.08.1994
     1415  Čajkovičová Gertrúda           21.02.1930 18.11.1979
     1416                                   .  .       .  .
     1417  Čajkovič Pavol                 06.04.1915 15.05.1975
     1418  Čajkovičová Veronika           05.11.1915 09.10.1962
     1419  Košútová Žofia                 26.10.1906 17.05.1969
     1420  Grujbárová Ľudmila             10.10.1934 26.01.2006
     1421                                   .  .       .  .
     1422  STROM                            .  .       .  .
     1423  x                                .  .       .  .
     1424                                   .  .       .  .
     1425  voľný                            .  .       .  .
     1426  voľný                            .  .       .  .
     1427  Loipersberger Daniel             .  .     01.01.1971
     1428  Loipersbergerov Ľudmila          .  .     10.05.1969
     1429  Loipesbergerová Elena          17.08.1941 08.01.2000
     1430                                   .  .       .  .
     1431  Šebora Emanuel                 01.01.1926 01.01.1996
     1432  Šeborová Anna                  01.01.1929 01.01.1978
     1433  Pozri VEĽKÚ POZ NÁMKU  !!        .  .       .  .
     1434  Vencel Karol                   15.01.1913 01.09.1976
     1435  Vencelová Anna                 02.02.1922 21.01.1973
     1436  Hagara Jozef                   26.06.1942 16.10.2006
     1437                                   .  .       .  .
     1438                                   .  .       .  .
     1439  Hlasová Mária                  19.05.1948 18.04.2008
     1440  x                                .  .       .  .
     1441                                   .  .       .  .
     1442  voľný                            .  .       .  .
     1443  voľný                            .  .       .  .
     1444  voľný                            .  .       .  .
     1445  Held Ján                       04.12.1901 16.05.1970
     1446  Heldová Anna                   12.04.1909 24.04.1973
     1447  Majtán Ján                     13.06.1896 09.05.1971
     1448  Majtánová Terézia              01.01.1901 24.02.1978
     1449  Majtán Ján                     06.05.1928 09.02.2004
     1450  Matejkovič Jozef               06.03.1920 19.08.1994
     1451  Matejkovičová Estera           08.07.1922 29.06.1982
     1452  Ďurkovič Ľuboš                 09.11.1976 08.08.2001
     1453  hrob je prehĺbe ný.              .  .       .  .
     1454  Kinder Viliam                  10.05.1885 21.11.1977
     1455  Kinderová Anna                 08.09.1886 20.11.1971
     1456  Kinder Ľudevít                 21.09.1891 07.04.1935
     1457  Kinderová Pavlína              22.11.1898 30.07.1954
     1458                                   .  .       .  .
     1459  Orgován                          .  .       .  .
     1460  voľný                            .  .       .  .
     1461  voľný                            .  .       .  .
     1462  Voľný                            .  .       .  .
     1463  Voĺný                            .  .       .  .
     1464  Prokopová Anna                 01.01.1920 01.01.1987
     1465  Prokop Anton                   01.01.1918 01.01.1970
     1466  Voľný                            .  .       .  .
     1467  voľný                            .  .       .  .
     1468  VOĽNÝ                            .  .       .  .
     1469  voľný                            .  .       .  .
     1470  Jergl Milan                    21.10.1947 29.12.2007
     1471  Šefčík Ludovít                 06.09.1942 11.05.2007
     1472                                   .  .       .  .
     1473  Očkovský Pavol                 03.06.1942 15.06.2006
     1474                                   .  .       .  .
     1475  voľný                            .  .       .  .
     1476  Voľný                            .  .       .  .
     1477  voľný                            .  .       .  .
     1478  voľný                            .  .       .  .
     1479  voľný                            .  .       .  .
     1480  voľný                            .  .       .  .
     1481  Bohuň Pavol                      .  .       .  .
     1482  Bohuňová Alžbeta                 .  .       .  .
     1483  Pilňan Ján                     01.01.1906 17.10.1994
     1484  Pilňanová Mária                01.01.1908 19.08.1995
     1485                                   .  .       .  .
     1486                                   .  .       .  .
     1487  Zajaček Alojz                    .  .     04.08.1997
     1488  Zajačková Štefánia               .  .     01.07.1999
     1489  Foltanovič František           06.01.1927 11.03.1999
     1490  Foltanovičová Helena             .  .       .  .
     1491                                   .  .       .  .
     1492  Pomník+doska.                    .  .       .  .
     1493  Kolek Michal                   26.08.1946 01.12.2000
     1494  voľný                            .  .       .  .
     1495  nepoužiť.miesto                  .  .       .  .
     1496  nepoužiť.miesto                  .  .       .  .
     1497  Hacajová Mária                   .  .     01.01.1985
     1498  Hacaj Ján                        .  .     01.04.1958
     1499  Poláček Jozef                  11.11.1934 01.01.1987
     1500  Poláčková                      21.08.1924 19.03.2007
     1501  voľný                            .  .       .  .
     1502  voľný                            .  .       .  .
     1503  Loipersberger Jozef            01.01.1950 22.06.1991
     1504  Horvát Jozef                   01.01.1924 07.12.1993
     1505  Horvátová Žofia                01.01.1921   .  .
     1506  Palkovič Vincent               01.01.1920 01.03.1995
     1507  Palkovičová Vilma              11.08.1919 03.11.1997
     1508                                   .  .       .  .
     1509  Idešicová Ľudmila              30.03.1928 22.09.1996
     1510  Feriancová Kvetoslava          11.04.1948 22.03.1999
     1511  Idešic Milan                   06.09.1926 27.12.2003
     1512                                   .  .       .  .
     1513  Čajkovičová. Paulina           25.06.1922 21.06.2001
     1514  Čajkovič Robert                03.10.1917 14.04.2006
     1515  Smoleňová Pavlína              08.02.1923 06.06.1999
     1516  Smoleň Irén                    15.04.1914 25.05.2007
     1517  voľný                            .  .       .  .
     1518  voľný                            .  .       .  .
     1519  voľný                            .  .       .  .
     1520  voľný                            .  .       .  .
     1521  Benkovský Milan                21.04.1960 11.05.1991
     1522  x                                .  .       .  .
     1523  Dvorský Jozef                  24.09.1937 20.11.1994
     1524  x                                .  .       .  .
     1525  kam.Rajček pom+dosky           13.05.1996   .  .
     1526  Kabátová Veronika              01.01.1944 28.03.1995
     1527  kam.Rajček z+uo+ud+up          01.08.1996 01.09.1996
     1528  Majo Jakub                     08.06.1994 09.04.1996
     1529  x                                .  .       .  .
     1530  Sitárová Božena                23.08.1925 12.05.2000
     1531  Drín Vincent                   26.08.1947 12.09.2007
     1532                                   .  .       .  .
     1533                                   .  .       .  .
     1534                                   .  .       .  .
     1535  Božia muka                       .  .       .  .
     1536  chodník                          .  .       .  .
     1537  Božia muka                       .  .       .  .
     1538  chodník                          .  .       .  .