Choď na obsah Choď na menu
 


Zoznam hrobov na cajlanskom cintoríne 2.

19. 6. 2008

      617  Penáková Anna                  01.01.1918 05.01.1960
      618  Penáková Henrieta              14.09.1949 07.08.2007
      619                                   .  .       .  .
      620  voľný, má náhrob kameň           .  .       .  .
      621  Farba Martin                   01.01.1908 01.01.1969
      622  Pavelka Jozef                  01.09.1933 24.12.1987
      623  adresát nezn. 18.10.07           .  .       .  .
      624  Tahotný Jozef                  02.09.1915 16.02.1981
      625  Tahotná Agneša                 27.02.1920   .  .
      626  Tahotný Tibor                    .  .     12.04.1998
      627  Jurák Štefan                   12.08.1941 18.12.2007
      628  Slaná Františká                15.03.1922 07.10.2002
      629  Slaný Štefan                   01.10.1917 10.03.1979
      630                                   .  .       .  .
      631                                   .  .       .  .
      632  Fornerová Mária                04.12.1923 06.02.1994
      633  Forner Pavol                   26.09.1917 24.01.2005
      634  Pavelka Onderej                23.02.1898 01.01.1969
      635  Pavelková Jozefína             11.11.1900 07.07.1963
      636  Pavelková Terézia              01.01.1876 01.01.1950
      637  Pavelka Karol                  01.01.1875 01.01.1956
      638  Pátková Anna                   01.01.1888 01.01.1962
      639  Pátek Martin                   01.01.1886 01.01.1922
      640  Strnisko Alojz                 18.01.1921 24.08.1991
      641  Strnisková Paulína             16.01.1922 02.12.1997
      642  Häring Ľudovít                 27.08.1886 22.05.1964
      643                                   .  .       .  .
      644  Vencelová Eva                  18.05.1944 29.12.1949
      645  Häring Vojtech                 28.08.1927 20.11.1990
      646  Häringová Katarína             19.10.1894 29.04.1966
      647  Häring František               14.11.1896 15.09.1970
      648                                   .  .       .  .
      649  voľný                            .  .       .  .
      650  Molnár Ferdinand               10.04.1895 15.12.1940
      651  Molnárová Františka            08.10.1895 13.04.1964
      652  Pavelka Štefko                   .  .     01.01.1920
      653  Kľuka Ján                      19.12.1909 14.06.1972
      654  Kľuková Sidónia                18.12.1911 19.09.1997
      655  Prizbul Róbert                 08.07.1909 19.11.1950
      656  Možný Pavel                    21.07.1915 18.08.1990
      657  Kanichová Gizela               03.03.1905 03.03.1966
      658  x                                .  .       .  .
      659  Opatrov.hrobu tvrdí,že           .  .       .  .
      660  na jej pozemku. Ona odmieta      .  .       .  .
      661  Klimo Ján                      01.01.1903 01.01.1972
      662  Klimová Mária                  01.01.1914 01.01.1987
      663  Tretina                        01.01.1938 25.02.1992
      664  Tretinová Anna                 20.11.1938 19.08.2006
      665  pozor nová náj. zmluvu           .  .       .  .
      666  Žila Anton Ing.                11.02.1947 21.10.2007
      667  Žilová Hermína                 05.06.1925 21.09.1992
      668  Žila Anton                     29.04.1919 20.02.1998
      669                                   .  .       .  .
      670  voľný                            .  .       .  .
      671  voľný                            .  .       .  .
      672  Ščibran Pavol                    .  .     18.09.1941
      673  Voľný                            .  .       .  .
      674  Hanusková Rozália              01.01.1858 01.01.1921
      675  Zaprážný Ivan                  14.07.1938 11.12.2007
      676  x                                .  .       .  .
      677                                   .  .       .  .
      678  Zvara Ondrej                   03.04.1910 10.04.1971
      679  Zvarová Júlia                  08.03.1915 12.10.1993
      680  Jergl Vladimír                   .  .     02.07.1994
      681  Jergl Vladimír                 04.02.1910 23.02.2001
      682  Voľný                            .  .       .  .
      683  MÁ PROTOKOL                      .  .       .  .
      684  Pančucha-ová Karol- Anna         .  .     01.01.1960
      685  Drinková Mária                 01.01.1899 01.01.1952
      686  Pátek Štefan                   01.01.1921 01.01.1991
      687  Pátková Mária 256016/7560      25.10.1925 31.01.2006
      688   Rodn. číslo                     .  .       .  .
      689  Slamka Augustín                07.03.1914 29.09.1966
      690  Slamková Apolónia              27.06.1919 31.07.1986
      691  voľný                            .  .       .  .
      692  voľný                            .  .       .  .
      693  Loipersberger Rudolf           01.01.1945 06.06.1994
      694  Loipersbergerov Anežka         01.01.1951 01.01.1990
      695  Kostka Ján                     17.01.1908 27.09.1961
      696  Kostková Mária                 17.07.1910 13.02.2004
      697  voľný                            .  .       .  .
      698  Kanich Jozef                   05.11.1866 13.06.1941
      699  Kanichová Mária                11.10.1830 10.09.1945
      700  Cintorín je na jej pozemku. Ne   .  .       .  .
      701  Farbulová Jozefína             01.01.1908 24.02.1994
      702  Kelerman František               .  .     01.01.1920
      703  Kraupová Helena                  .  .     01.12.1981
      704  Kraupa Ján                       .  .     01.09.1975
      705  Škulinková rodina                .  .       .  .
      706  Sandtner Augustín              01.01.1912 01.01.1980
      707  Sandtnerová Veronika           01.01.1925   .  .
      708  Sandtnerová Ľudmila            01.01.1954 01.01.1987
      709  Malíšek Štefan                 01.01.1915 10.06.1981
      710  x                                .  .       .  .
      711  Janečková Daniela              13.06.1961 06.09.2007
      712                                   .  .       .  .
      713  Voľný                            .  .       .  .
      714  Valent Valentín                03.10.1882 08.06.1945
      715  Valentová Hermína              01.01.1884   .  .
      716  Dubravčík Ján                  23.08.1909 08.08.1973
      717  Dubravčíková Júlia             10.08.1907 08.08.1994
      718  Polák Ivan                     03.05.1946 27.10.2006
      719  Valuch Martin                  21.09.1915 18.06.1963
      720  Baláž František                25.11.1895 31.01.1952
      721  Balážová Agneša                12.10.1919   .  .
      722  Balážová Katarína              24.03.1890 11.01.1975
      723  Gschwandtner Ján               14.01.1963 03.08.2000
      724  Kelermanová Katarína             .  .     01.01.1924
      725  Hýl Dušan                      19.09.1923 03.12.1986
      726  Hýl Dušanko                    23.02.1950 16.12.1965
      727  voľný                            .  .       .  .
      728  Ondrejkovič Rudolf               .  .       .  .
      729  Fráz Ferdinand                 16.01.1897 09.10.1968
      730  voľný                            .  .       .  .
      731  Prekop Ján                     29.01.1902 11.01.1963
      732  Prekopová Angela               10.07.1905 03.01.1992
      733  Benčurik Ján                   20.01.1936 09.04.1996
      734  Benčuriková Mária              04.09.1942 01.11.1995
      735  Kerkeš Pavel                   01.01.1918 01.01.1945
      736  Kerkešová Žofia                01.01.1892 01.01.1946
      737  Hajtmánek Ján                  18.11.1882 24.04.1967
      738  Hajtmánková Rozália            24.02.1886 20.02.1954
      739  Slimáková Anna                 01.01.1910 01.06.1972
      740  Slimák Jozef                   01.01.1912 01.10.1973
      741                                   .  .       .  .
      742  Glozneková Mária               26.03.1903 15.06.1943
      743  Gloznek Matej                  05.10.1900 28.09.1970
      744  Glozneková Alojzia             20.06.1898 20.03.1976
      745  Kinder Viliam                  14.07.1923 02.07.1990
      746  Kinderová AmáliaMarta          02.01.1928 29.06.1986
      747  nepoužiť miesto kríž             .  .       .  .
      748  nepoužiť.miesto Kríž             .  .       .  .
      749  nepoužiť. miesto kríž            .  .       .  .
      750  Slimáková Mária                01.01.1863 25.07.1936
      751  Slimák Vojtech                 01.01.1914 07.10.1918
      752  Slimák Cyril                   16.03.1872 03.07.1940
      753  Slimák Cyril                   26.05.1906 25.02.1950
      754  Slimáková Ľudmila              30.11.1918 19.09.2002
      755  Š T V O R hrob                   .  .       .  .
      756  Slimák Viliam                  02.02.1899 11.08.1944
      757  Slimáková Justína              14.02.1904 12.03.1968
      758  Zaplatil nájom. Slimák Ivan 09   .  .       .  .
      759  Slimák Viliam                  01.01.1925 26.08.1992
      760  Slimáková Vlasta               01.01.1926 01.01.1990
      761  Nepoužiť miesto                  .  .       .  .
      762  Hrob veľkosťou ako detský.       .  .       .  .
      763  jednohrob.                       .  .       .  .
      764  Ondrejkovič Alojz              26.03.1901 02.12.1970
      765  Ondrejkovičová Veronika        04.02.1904 11.12.1983
      766  Kovačič Vladimír               09.11.1930 14.08.2002
      767  Ondrejkovič Rudolf             01.01.1928 01.01.1965
      768  x                                .  .       .  .
      769  Michal Zdenek                  01.01.1906 12.11.1927
      770  Brnčík Martin                  22.08.1885 25.02.1954
      771  Brnčíková Pavlína              09.11.1899 29.06.1996
      772  Stehlík Martin                 11.05.1907 11.05.1966
      773  Stehlíková Hermína             01.03.1907 18.03.1989
      774  Stehlík Rudolf                 07.04.1934 19.06.2003
      775  Matejkovič Jozef               03.05.1886 18.06.1951
      776  Matejkovičová Rozália          12.06.1892 26.05.1981
      777  Matejkovič Jožko               30.03.1951 23.09.1972
      778  Aulitis Ernest                 01.01.1909 01.01.1976
      779  Aulitisová Helena              01.01.1915 01.01.1985
      780  Aulitis Jozef                  18.12.1877 10.02.1947
      781  Aulitisová Angela              15.08.1897 11.07.1961
      782  Švrlinga Viliam                17.09.1946 04.05.1998
      783  Krasňanský František           01.01.1924 01.01.1989
      784  Krasňanská Cecília             01.01.1823 01.01.1989

      785  Krasňanský Ladislav            01.01.1948 01.01.1982
      786  strom                            .  .       .  .
      787  kríž                             .  .       .  .
      788  strom                            .  .       .  .
      789  Baláž Viktor                   01.01.1932 24.06.1995
      790  x                                .  .       .  .
      791  Peško Milan                    02.04.1947 15.10.2007
      792                                   .  .       .  .
      793  Petôfi Ján                     01.01.1881 01.01.1918
      794  Petôfi Júlia                   01.01.1873 01.01.1955
      795  Petôfi Peter                     .  .     01.01.1961
      796  Stojkovič Ján                  29.08.1914 16.10.1959
      797  Stojkovičová Helena            22.12.1920 29.10.2006
      798                                   .  .       .  .
      799  Noskovič Dušan                 02.04.1962 15.01.1996
      800  Hacaj Ján                      17.05.1898 02.04.1948
      801  Hacajová Paulína               01.01.1915 24.04.1995
      802  Hacajová Rozália               01.01.1890 01.01.1977
      803  Hacaj Vladimír                 01.01.1926 28.11.2000
      804  Palkovičová Anna               01.01.1901 01.01.1923
      805  Kinder Justín                  01.01.1878 01.01.1904
      806  Thuja,hrob neexi                 .  .       .  .
      807  x                                .  .       .  .
      808  Slezáková Zuzana               01.01.1910 01.01.1946
      809  Stehlík Martin                 01.01.1873 01.01.1958
      810  Stehlíková Katarína            01.01.1882 01.01.1962
      811  Cehlár Matej                   14.10.1920 08.03.1974
      812  Cehlárová Anna                 09.07.1923 17.03.1970
      813  Kolenčík Emil                  11.06.1910 16.04.1990
      814  Kolenčíková Mária              24.12.1902 01.01.1984
      815  Blattner Ján                   15.05.1973 26.05.1994
      816  x                                .  .       .  .
      817  Blattner                       01.06.1996   .  .
      818  Nepoužiteľné miesto              .  .       .  .
      819   Pozor!!!!!!!                    .  .       .  .
      820                                   .  .       .  .
      821  strom.nepouž. mi                 .  .       .  .
      822  !                                .  .       .  .
      823  Zachovať 4 LIPY                  .  .       .  .
      824  kríž                             .  .       .  .
      825  strom                            .  .       .  .
      826  Lindtnerová Jana               31.10.1962 04.12.1999
      827  Ďaľšia opatrov. matka-Rozál      .  .       .  .
      828  Malacká 37 Pez.                  .  .       .  .
      829  Slimák Miroslav                26.08.1945 26.03.1990
      830  Slimáková Kvetoslava             .  .       .  .
      831                                   .  .       .  .
      832  Pátková Mária                  01.01.1909 09.03.1991
      833  Pátková Helena                 01.01.1875 01.01.1955
      834  Galgóci Dominik                  .  .     03.05.1982
      835  x                                .  .       .  .
      836                                   .  .       .  .
      837                                   .  .       .  .
      838                                   .  .       .  .
      839                                   .  .       .  .
      840  Strapák Ján                    01.01.1916 01.01.1956
      841  Strapáková Mária               01.01.1879 01.01.1954
      842  Protokol                         .  .       .  .
      843  Šafár Bedrich                  01.01.1896 01.01.1964
      844  Šafárová Paulína               01.01.1899 01.01.1972
      845                                   .  .       .  .
      846  Švec Július                    16.04.1921 24.04.1974
      847  Švecová Anna                   24.09.1923 15.01.1989
      848  Kovalovská Sona                04.02.1947 19.11.1993
      849  Strnisko Jozef                 16.02.1902 01.03.1973
      850  Strnisková Helena              14.03.1912 22.01.1992
      851  Zml.13.9.04                      .  .       .  .
      852  Gschwandtner František         11.02.1951 10.10.1999
      853  Federla Jozef                  01.01.1924 01.01.1950
      854  Pešková Anna                   01.09.1952 31.08.2005
      855  Gschwandtnerová Štefánia       17.11.1921 17.12.2007
      856  OčkovskýŠtefan  16.11.05       24.10.1906 06.04.1953
      857  Očkovská Terézia               30.09.1907 19.11.1975
      858  LIKVIDOVAŤ nebudú sami likvid.   .  .       .  .
      859  Ukonč.náj.vzťah 16.11.05         .  .       .  .
      860  Má protokol                      .  .       .  .
      861  Roth Augustín                  27.07.1910 26.06.1982
      862  Rothová Mária                  08.02.1916 10.10.1968
      863  chodník                          .  .       .  .
      864  Hajko Ambróz                   01.01.1921 01.01.1989
      865  Hájková Irena                  29.03.1925 24.12.2003
      866  Ježík Peter                    21.06.1871 20.07.1949
      867  Ježíková Rozália               18.08.1875 10.04.1954
      868  dcérka Albínka                 16.06.1912 16.06.1916
      869                                   .  .       .  .
      870  Demovič Michal                 01.01.1893 01.01.1966
      871  Demovičová Rozália             01.01.1895 01.01.1958
      872  Demovičová Albína              01.01.1923 01.01.1933
      873  Zml.over6.12.06                  .  .       .  .
      874  Rezerva                          .  .       .  .
      875  Ney Eduard                     08.09.1909 07.09.1973
      876  Neyová Mária                   15.02.1920 22.10.2007
      877  Ney Milan                      23.01.1947 19.07.1999
      878  Repáňová Mária                 22.04.1887 26.09.1970
      879  28.3.01 zmena opatr.na sy        .  .       .  .
      880  Lindtner Vincent               03.11.1911 22.11.1966
      881  Aulitis František              29.01.1915 11.04.1974
      882  Aulitisová Mária               27.01.1917 25.05.1966
      883  Čajkovič                         .  .       .  .
      884  Čajkovičová Marianna           13.08.1941 15.01.1986
      885  Krchnavá                         .  .       .  .
      886  Hranický Ján                     .  .     15.11.1997
      887  Hranická Elena                 13.04.1955 16.12.2004
      888  Hranický Pavol                 27.06.1914 20.01.1983
      889  Hranická Anna                  19.02.1924 20.09.1990
      890  Hlavina Štefan                 18.04.1942 11.03.1967
      891  Hlavinová Zuzana               01.01.1905 01.02.1979
      892  Hlavina Eduard                 01.01.1901 01.01.1954
      893  Tahotný Pavol                  16.03.1902 19.01.1969
      894  Tahotný Jozef                  18.02.1929 15.07.1985
      895  Tahotná Anna                   01.07.1907 13.10.1986
      896                                   .  .       .  .

      897  Mikes František                12.07.1895 15.08.1957
      898  Mikesová Anna                    .  .     30.04.1981
      899  Durdovanský Peter              18.05.1899 10.05.1951
      900  Durdovanská Mária              05.07.1901 21.07.1979
      901  Ondrovičová Vilma              19.06.1926 12.06.2003
      902                                   .  .       .  .
      903  Pavlík Jozef                   30.03.1941 30.12.1982
      904  Strezenický Ernest             14.09.1913 15.08.1914
      905  Strezenický Štefan             11.09.1905 20.12.1934
      906  Júlia + Anna                     .  .       .  .
      907  Hajtmánek Jozef                01.01.1898 01.01.1967
      908  Hajtmánková Božena             01.01.1933 01.01.1988
      909  Hajtmánková Júlia              01.01.1895 01.01.1981
      910  Halanová Hedviga               28.02.1904 09.01.1972
      911  Miklenčič Stanislav            01.01.1928 01.01.1987
      912  Miklenčičová Margita           09.01.1998 05.12.1975
      913  Miklenčič Ignác                01.02.1897 24.06.1967
      914  Lošonská Rozália               01.01.1898 01.01.1938
      915  Strapák Peter                  16.06.1916 30.07.1966
      916  Strapáková Anna                13.12.1921   .  .
      917  Voľný                            .  .       .  .
      918  Strapáková Eliška              01.01.1917 01.01.1919
      919  nepoužiteľ.miest                 .  .       .  .
      920  Šarmír Štefan                  23.03.1932 10.10.1988
      921  Šarmírová Mária                03.12.1936   .  .
      922                                   .  .       .  .
      923  Lichtneker Ladislav            01.01.1895 01.01.1974
      924  Lichtnekerová Anastázia        01.01.1933 01.01.1986
      925  Lichtnekerová Terézia          01.01.1900 01.01.1963
      926  Okon Silvester                 01.01.1917 01.01.1976
      927  Okonová Gabriela               01.01.1919 01.01.1991
      928  Zeman František                09.03.1931 08.06.1971
      929  x                                .  .       .  .
      930  Majtánová Hermína              28.12.1899 12.06.1975
      931  Majtán Ernest                  07.01.1922 02.04.2002
      932  Nebesár Anton                    .  .     01.01.1919
      933  Nebesárová Mária                 .  .     01.01.1919
      934  25.5.2000 označ nálepkou         .  .       .  .
      935  + 16.10.2000                     .  .       .  .
      936  voľný                            .  .       .  .
      937  voľný                            .  .       .  .
      938  voľný                            .  .       .  .
      939  voľný                            .  .       .  .
      940  voľný                            .  .       .  .
      941  Held František                 24.11.1907 20.11.1961
      942  Heldová Monika                 24.05.1916 22.05.1974
      943  Held Ondrej                    07.05.1941 19.10.1999
      944  Hanúsek Frant.                   .  .     01.01.1920
      945  zml.28.11.00                     .  .       .  .
      946  Aulitis Pavol                  28.08.1920 06.01.1975
      947  Aulitisová Paulína             16.06.1922 02.04.1997
      948  Jurák František                24.01.1927 25.11.1991
      949  Juráková Ľudmila               23.11.1927 17.11.1976
      950  Strapák Viliam                 15.12.1920 05.12.2002
      951  Strapáková Vilma               10.07.1930 12.01.2000
      952  Guštafík Gustáv                05.03.1924 14.11.1987
      953  Guštafíková Emília             12.11.1917 21.10.1987
      954  voľný                            .  .       .  .
      955  voľný                            .  .       .  .
      956  voľný                            .  .       .  .
      957  voľný                            .  .       .  .
      958  voľný                            .  .       .  .
      959  Kraupa Jozef                   08.12.1919 02.09.1971
      960  Kraupová Jozefína              07.03.1924 12.01.2002
      961  Hanúsek Śtefan                 01.01.1850 01.01.1906
      962  16.5.2000 označ nálepkou         .  .       .  .
      963  + 16.10.2000                     .  .       .  .
      964  Hanúsek Eduard                 24.06.1934 08.11.2007
      965  Fodor                            .  .     01.01.1940
      966  Fodorová                         .  .     01.01.1938
      967                                   .  .       .  .
      968                                   .  .       .  .
      969                                   .  .       .  .
      970  Nepoužiť miesto                  .  .       .  .
      971  Nepoužiť.miesto                  .  .       .  .
      972  Daitová Alžbeta                  .  .     01.01.1948
      973  Dait František                   .  .     01.01.1943
      974  Kostka Jozef                   23.09.1935 21.04.1993
      975  Aulitisová Mária               01.01.1886 01.01.1956
      976  Aulitis Pavel                  01.01.1884 01.01.1941
      977  Aulitis Jozef                  01.01.1914 01.01.1956
      978  7.2.2000 posl. šek /adr.od       .  .       .  .
      979  16.5.2000 označ nálepkou         .  .       .  .
      980  + 16.10.2000                     .  .       .  .
      981  Plavý Štefan                   01.01.1908 01.01.1967
      982  Plavá Katarína                 01.01.1906 19.02.2002
      983  voľný                            .  .       .  .
      984  Tábora Ján                     01.01.1896 01.01.1967
      985  Táborová Júlia                 01.01.1902 01.01.1976
      986  Tábora Ernest                  19.05.1941 01.01.1996
      987  kam.Rajček rekonštruk.         01.08.1996   .  .
      988  Rechtorovičová Magdaléna         .  .       .  .
      989  pre Táborovú, Banícka 66         .  .       .  .
      990  voľný                            .  .       .  .
      991  Bezáková Mária                 01.01.1920   .  .
      992  Bezák Jozef                    09.12.1895 31.10.1927
      993  16.10.2000 oznč nálepkou         .  .       .  .
      994  Malovec Ernest                 01.01.1906 01.01.1983
      995  Malovcová Jozefína             01.01.1911 01.01.1973
      996  Peřina Ladislav                19.07.1936 05.01.1997
      997  Hanusek František              27.12.1909 01.01.1962
      998  Hanusková Anna                 01.11.1915 30.08.2005
      999  Voľný                            .  .       .  .
     1000  Štólová Agáta                  01.01.1908 06.01.1994
     1001  Štóhl Augustín                 01.01.1865 01.01.1959
     1002  Štóhlová Amália                01.01.1870 01.01.1944
     1003  Okatá Júlia                    08.05.1907 12.03.1986
     1004  Bedenský Ľudovít               08.05.1949 30.09.2006
     1005  strom                            .  .       .  .
     1006  Haberl Jozef                   17.01.1909 20.07.1973
     1007  Haberl Ján                     15.09.1933 14.11.2006
     1008  Spoj.hrob. do dvojhrobu 21323    .  .       .  .
     1009  x,krík                           .  .       .  .
     1010  x,krík                           .  .       .  .
     1011  studňa                           .  .       .  .
     1012  Smolcová rod. Anna             20.07.1866 20.03.1944
     1013  Šeborová Mária                 01.01.1900 26.09.1967
     1014  voľný                            .  .       .  .
     1015  bez mena                         .  .       .  .
     1016  16.5.2000 označ nálepkou         .  .       .  .
     1017  + 16.10.2000                     .  .       .  .
     1018  bez mena                         .  .       .  .
     1019  x                                .  .       .  .
     1020  16.5.2000 označ nálepkou         .  .       .  .
     1021  + 16.10.2000                     .  .       .  .
     1022  voľný                            .  .       .  .
     1023  voľný                            .  .       .  .
     1024  voľný                            .  .       .  .
     1025  Gaďo Viktor Ing.               14.02.1940 12.05.2002
     1026  Zml.14.5.02                      .  .       .  .
     1027  Strnisko Jozef                 04.10.1933 20.05.2007
     1028  voľný                            .  .       .  .
     1029  Ksil Franc Jozef               01.01.1884 20.02.1924
     1030  Gschillová Mária               01.01.1911 01.01.1961
     1031  Gschilová Mária                01.01.1883 01.01.1943
     1032  Voľný                            .  .       .  .
     1033  Madrová Mária                  01.01.1885 01.01.1945
     1034  voľný                            .  .       .  .
     1035  voľný                            .  .       .  .
     1036  voľný                            .  .       .  .
     1037  voľný                            .  .       .  .
     1038  Kadlec Jozef                   14.11.1912 16.12.1971
     1039  Kadlecová Anna                 07.03.1918 02.04.1982
     1040  mestský                          .  .       .  .
     1041  cesta                            .  .       .  .
     1042  Rezerva                          .  .       .  .
     1043                                   .  .       .  .
     1044  Dait Jozef                     01.01.1859 11.12.1927
     1045  Daitová Mária                  01.01.1866 29.10.1927
     1046  Gloznek Eduard                 21.04.1926 01.10.1994
     1047  Glozneková Paulína             13.07.1929 27.12.2007
     1048  Ĺavá strana voľná                .  .       .  .
     1049  Dziak Jozef                    19.04.1932 01.04.1997
     1050  x                                .  .       .  .
     1051  Hašák Pavel                    28.11.1953 02.06.2000
     1052  voľný                            .  .       .  .
     1053  voľný                            .  .       .  .
     1054  voľný                            .  .       .  .
     1055  voľný                            .  .       .  .
     1056  voľný                            .  .       .  .
     1057  voľný                            .  .       .  .
     1058  voľný                            .  .       .  .
     1059  voľný                            .  .       .  .
     1060  strom                            .  .       .  .
     1061  Hudček Pavol                   04.06.1936 03.07.2004
     1062  Hudčeková Gizela               30.08.1937 25.03.2003
     1063  Cintorín leží na jej pozem       .  .       .  .
     1064                                   .  .       .  .
     1065  Králiková Iveta                20.02.1975 31.10.2007
     1066  voľný                            .  .       .  .
     1067  voľný                            .  .       .  .
     1068  Kováčik ?                        .  .       .  .
     1069  voľný                            .  .       .  .
     1070  Chodník                          .  .       .  .
     1071  Petöfi Anna                    01.01.1873 01.01.1942
     1072  x                                .  .       .  .
     1073  Vlado Milan Pezinok              .  .       .  .
     1074  nepoužiť.miesto                  .  .       .  .
     1075  Garaj Alfons                   06.02.1912 20.03.1991
     1076  Garajová Elena                 01.09.1914 16.07.1995
     1077  Prokeš František               21.09.1917 30.05.1992
     1078  Prokešová Terézia              11.03.1920 19.10.2003
     1079  Gašparovič Ján                 03.12.1918 16.09.1993
     1080  Gašparovičová Agneša           05.02.1923 19.09.1995
     1081  Herkel Ján                     30.09.1936 24.05.1995
     1082  x                                .  .       .  .
     1083  voľné                            .  .       .  .
     1084  Gregušová Katarína               .  .     30.03.1946
     1085  Tahotný Filip                  30.03.1912 16.01.1966
     1086  Tahotná Anna                   13.05.1910 10.03.1946
     1087  Tahotný Ladislav               13.08.1944 10.08.1995
     1088  x                                .  .       .  .
     1089  Krchňavá Leontína              21.04.1885 20.06.1945
     1090  x                                .  .       .  .
     1091  voľný, krík                      .  .       .  .
     1092  voľný,krík                       .  .       .  .
     1093  voľný,krík                       .  .       .  .
     1094  voľný,krík                       .  .       .  .
     1095  voľný                            .  .       .  .
     1096  Ondrejkovič Martin             01.01.1907 19.03.1970
     1097  Chrenová Katarína              01.01.1887 06.04.1964
     1098  Chreno Jozef                   01.01.1882 01.01.1944
     1099  Ondrejkovičová ALžbeta         25.11.1914 10.12.1999
     1100  Kanka Milan                    18.06.1956 20.03.1998
     1101  x                                .  .       .  .
     1102  Virgovič František             13.04.1866 23.09.1943
     1103  Stehlíková Sidónia             03.02.1913 22.07.2000
     1104  Stehlík Peter                    .  .     01.01.2002
     1105  cesta                            .  .       .  .
     1106  Kotes Ján                      21.06.1920   .  .
     1107  Kotesová Anička                17.03.1950 27.02.1992
     1108  Kotesová Angela                16.03.1924   .  .
     1109  Kotes Pavel                    28.11.1953 28.11.1996
     1110  Kotesová Angela                16.03.1924 24.12.2002
     1111  Kotes Ján                      21.06.1920 20.07.2005
     1112  Poláček Ľudovít                01.01.1917 30.08.1991
     1113  Poláčeková Katarína            01.01.1922 01.01.1993
     1114  Ondrovič Jozef                 15.11.1927 06.07.1990
     1115  VOĹNÝ                            .  .       .  .
     1116  Mľkvy Ján                      06.06.1969 27.12.1988
     1117  Mľkva Mária                    21.06.1935   .  .
     1118  Mĺkvy Milan                    28.10.1934 07.05.2007
     1119                                   .  .       .  .
     1120  Kovalovský Eduard              02.09.1918 11.12.1991
     1121  Kovalovská Eva                 04.10.1922 05.08.1990
     1122  Halák Michal                   23.11.1907 21.12.1989
     1123  Zml.2.11.1999                    .  .       .  .
     1124  Benčúrik Marek                 16.07.1965 10.01.1990
     1125  Benčúriková Albína             30.05.1939 17.05.2008
     1126                                   .  .       .  .
     1127  Plvačka František              03.04.1913 21.02.1994
     1128  Plvačková Mária                16.05.1921 11.04.1991
     1129  Kanka Jozef                    01.01.1922 05.01.1998
     1130  Kanková Vilma                  01.01.1923 11.06.1994
     1131  Mojš Ondrej                    14.12.1904 11.09.1994
     1132  Mojšová Helena                   .  .     15.12.1997
     1133  Uličný Bartolomej              16.08.1925 18.09.1994
     1134  Uličná Helena                  11.10.1925 20.11.2005
     1135                                   .  .       .  .
     1136  Kovalovský Eduard              13.09.1945 21.11.1997
     1137                                   .  .       .  .
     1138  Horňáková Magdaléna            01.01.1901 01.01.1943
     1139  x                                .  .       .  .
     1140  Kolenčík Miroslav              10.10.1937 09.03.1990
     1141  Kolenčíková Justína            05.05.1937 10.04.2000
     1142  Korček Petrík                  01.07.1978 04.07.1978
     1143  Hujsi                            .  .     01.01.1940
     1144  Slaná Mária                    22.07.1919 04.12.1941
     1145                                   .  .       .  .
     1146  Klinková Božena                01.01.1923 23.09.1995
     1147  Klinek Anton                   01.01.1923 01.01.1991
     1148  Jankovič Urban                 23.09.1891 02.03.1957
     1149  Jankovičová Magdaléna          15.08.1900 23.05.1969
     1150  Jankovičová Lenka              16.10.1920 22.12.1946
     1151                                   .  .       .  .
     1152  Prizbulová Elena               19.05.1932 06.03.2008
     1153  Prizbulová Mária               15.10.1865 03.01.1942
     1154  Prizbulová Mária                 .  .     01.01.1967
     1155  Prizbul Ernest                   .  .     01.01.1969
     1156  Majtánová Ľudmila              10.07.1916 24.03.1942
     1157  Kanka František 290910/815     10.09.1929 15.12.2005
     1158  Zmlu28.10.05                     .  .       .  .
     1159  Kanka Vojtech                    .  .     01.01.1900
     1160  Kern Karol                     01.01.1883 03.09.1966
     1161  Kernová Hermína                06.02.1921 12.05.1942
     1162  Kernová Hermína                12.02.1890 01.12.1977
     1163                                   .  .       .  .
     1164  Beníčková Eva                  24.12.1942 14.12.1992
     1165  Zelenay Imrich                 01.01.1921 01.01.1979
     1166  Zelenayová Libuša              25.04.1926 08.07.1998
     1167  Ruža Dominik                   23.12.1955 15.10.1990
     1168  Ruža Dominik                   05.09.1928 07.04.2006
     1169                                   .  .       .  .
     1170  Voľný                            .  .       .  .
     1171  Voľný                            .  .       .  .
     1172  Bauer Jožko                      .  .     01.01.1940
     1173  udržiavaný                       .  .       .  .
     1174  25.5.2000 označ nálepkou         .  .       .  .
     1175  i 16.10.2000 3.03.2006ná. 2007   .  .       .  .
     1176  Janoušek Alojz                 24.08.1908 28.03.1989