Choď na obsah Choď na menu
 


Zoznam cajlanských ochotníckych hercov

19. 4. 2008

 1. Členovia divadelného krúžku v rokoch 1908-1914

Jozef Jelemenský, učiteľ a režisér

Ján Klimo

Ján Hacaj

Ján Kraupa

Ján Majtán

Cyril Slimák

Eduard Weis

Jozef Benčurík

Peter Ježovič

Jozef Kanich

Pavel Štohl

Júlia Hajtmánková, vydatá Benčuríková

Mária Kellermanová, vydatá Pomichalová

Pavla Krasňanská, vydatá Kanková

 

2. Obdobie 1918-1923

Jozef Jelemenský, režisér a učiteľ

Ján Miškovský

Ján Majtán

Peter Ježovič

Baltazár Hujsi

Pavol Štohl

Magda Vráblová, vydatá Jankovičová

Júlia Strapáková, vydatá Levárska

Mária Štohlová, vydatá Mazáčková

Ilka Škulinková, vydatá Kraupová

Štefan Klimo

Margita Lošonská, vydatá Miklenčičová

Ján Kraupa

 

3. Omladina 1923-1926 a Telovýchovna jednota Orol 1926-1939

Ján Miškovský, režisér, herec, organizátor

Pavol Štohl

Rudolf Štohl

Ján Held, komik

Pavol Stehlík

Ernest Aulitis

Filip Tahotný

Ondrej Noga

Štefan Kanich

Štefan Kinder

Štefan Šilhár

Jozef Strapák

Róbert Prizbul

Konštantín Čechovič, organizátor

Jozef Aulitis, organizátor

Alžbeta Tahotná, vydatá Krnáčová

Jenka Pádrová, vydatá Ženišová

Alžbeta Pádrová, vydatá Kinderová

Mária Nogová, vydatá Nebesárová

Anna Nogová, vydatá Kadlecová

Anna Štohlová, vydatá Hanúsková

Agáta Štohlová, režisérka a organizátorka

Helena Ježovičová, vydatá Aulitisová

Helena Čajkovičová, vydatá Amzlerová

Júlia Strnisková, vydatá Polkorábová

Jenka Miškovská, vydatá Strapáková

Rozália Vráblová

 

 4. Divadelný krúžok Ferka Urbánka od roku 1939

Alžbeta Tahotná, vydatá Krnáčová

Anna Hanúsková, vydatá Štohlová

Pavla Hrdličková, vydatá Hurtuková

Anna Klimová, vydatá Pospechová

Margita Mečírová, vydatá Grgáčová

Blanka Slimáková, vydatá Hýllová

Irena Lošonská, vydatá Vendelingová

Agáta Štohlová, vedúca režisérka a tajomníčka krúžku

Augustín Štohl, režisér

Jozef Kellerman, režisér

Šebastián Gloznek, organizátor

Jozef Mikes, komik a muzikant

Pavol Baláž, komik

Stanislav Miklenčič

Dušan Hýll

Lýdia Kraupová

Irena Kraupová 

 

 5. skupina hercov

Jozef Šilhár

František Mečír

Stanislav Pátek

Jozef Hanúsek

Urban Tahotný

Ferušo Hanúsek

Stanislav Možný

Ján Dúbravčík

Vojtech Bauer

Gréta Nogová

Blažena Hrdličková

Vlasta Penáková

Jarka Klimová

Hedviga Lošonská

Mária Lošonská

Jolana Mečírová

Eva Krnáčová

Viera Aulitisová

Božena Ondrejkovičová

 

6. Posledná generácia

Viktor Šajnoha, režisér krúžku

Jozef Kellerman, režisér

Augustín Štohl, režisér

Hana Hanúsková, režisérka

Stanislav Miklenčič, predseda Osvetovej besedy

Augustín Stehlík, správca Osvetovej besedy

Anna Štohlová, vydatá Hanúsková, maskérka, kostýmerka

Alžbeta Tahotná, vydatá Krnáčová

Blanka Slimáková, vydatá Hýllová

Dušan Hýll

František Hanúsek

Stanislav Možný

Dušan Pospech

Pavel Fraňo

Juraj Forner, organizátor

Anna Krasňanská, pokladníčka krúžku

Ľubka Hýllová

Jarka Kanková

Viera Krnáčová

 

Osobitne vyznamenaní herci:

Agáta Štohlová - v roku 1947 bola v Turčianskom sv. Martine vyznamenaná zlatým odznakom a diplomom Ústredia slovenského ochotníckeho divadla a v roku 1965 zlatým odznakom Jozefa Kajetána Tyla na celoštátnom ústredí ochotníckeho divadla v Prahe. Mesto Pezinok jej v roku 1970 udelilo veľkú striebornú medailu a diplom za ochotnícku prácu. Pod jej vedením sa krúžok zúčastnil na 19. celoslovenských pretekoch v Turčianskom sv. Martine, kde získal 1. cenu. Na 21. celoštátnych pretekoch v Martine získal krúžok 2. cenu v skupine C, diplom a plaketu za hru Kliatba. S hrou Mozoľovci získal v Martine 3. cenu v skupine B, diplom a plaketu. Na mnohých okresných pretekoch získavali prvé, druhé i tretie miesta, diplomy, plakety a keramické dary.

Alžbeta Krnáčová - získala niekoľko diplomov, knižných darov, plaketu a strieborný odznak Samuela Jurkoviča v Modre. V hre Žena bola odmenená diplomom a plaketou za postavu Tekly. Bola najdlšie účinkujúcou herečkou, od roku 1930. Veľmi dobre ovládala javiskovú reč a bola veľmi talentovaná.

Augustín Štohl - v hre Žena v Martine bol vyznamenaný ako 21ročný za individuálny výkon 500 korunami. Neskôr bol vynikajúcim režisérom.

 Obrázok

 

 

 

 

 

 

 

 

Žena, 7. 3. 1943

Obrázok 

 

 

 

 

 

 

Bludár

Obrázok

 

 

 

 

 

 

 

Ej, horička zelená 1940

Obrázok

 

 

 

 

 

 

 

Krutohlavci, 1. 3. 1936