Choď na obsah Choď na menu
 


Zoznam Cajlanov z roku 1827

5. 5. 2008

     Zoznam hláv rodín v obci Cajla podľa urbára panstiev Svätý Jur a Pezinok z roku 1887:

 1. vdova po Jánovi Spevák, Matej Leff, Václav Hanúsek, Jozef Bartok
 2. Václav Hrdlička, František Lesovský
 3. vdova po Pavlovi Šumichrast
 4. Pavol Mruškovič, Matej Koleda
 5. Ondrej Hajtmánek, Anton Dolas
 6. Jozef Jederovič, Izák Schreiber
 7. Šalamún Vertheimer, manželka Jakuba Lebl, Lebel Grosz
 8. Šalamún Verheimer, Izák Šimon, Izák Fišer
 9. František Šumichrast, Anton Hanitz
 10. Jozef Tauber, Marek Mayer
 11. Jozef Sobota
 12. Ján Gederovits, Jozef Zelenka, vdova po Elznerovi, sklenárovi
 13. Ján Mondok, Mojžiš Lebel
 14. Ján Opršal
 15. Ondrej Polaček
 16. Michal Stanmajer, Michal Bugarovič, Rudolf Goldenthal, Michal Kovačovský
 17. Matej Forner, František Figurik
 18. Jozef Franko
 19. Ján Tahotný, Jakub Rada
 20. Jozef Lančarič, Tekla Holtzmann
 21. Juraj Špalek
 22. Ján Hluza
 23. Tomáš Tahotný, Jozef Kubinský
 24. Michal Závratský
 25. Anton Žovák
 26. Ján Patek, Martin Matejkovič
 27. Martin Karas
 28. Ondrej Jankovič
 29. Ján Haskár ml.
 30. Juraj Holtzmann
 31. Michal Floriš
 32. Pavol Spevák, Šalamún Fleischer
 33. Ján Matejkovič, Bernard Lebel
 34. Jozef Vild
 35. Jozef Šenkarovič
 36. Michal Hanusek
 37. Ondrej Tahotný
 38. František Zsebő
 39. Jakub Daidt, Martin Reich
 40. Pavol Sobota
 41. Pavol Šimonovič, Ján Fischer
 42. Michal Krasňanský
 43. Ján Forner
 44. Martin Pažitný, Pavol Pažitný
 45. Michal Zaruba, Štefan Gaby
 46. Matej Boženík, Ján Polaček, Pavol Sobota
 47. Martin Spevák
 48. Matej Kehina
 49. Ondrej Polaček, Jozef Junghanz
 50. manželka Ondreja Putec
 51. Ján Vankovič
 52. Martin Hrahovský
 53. vdova po Michalovi Illik
 54. Ondrej Blaškovič
 55. Tomáš Čermák
 56. Štefan Tahotný, Jakub Homolka
 57. Pavol Tahotný
 58. Matej Urban, Ján Palka
 59. Ján Čermák, Matej Polkoráb
 60. Juraj Tahotný
 61. Matej Mesarič, Jozef Dlhý
 62. Jozef Kanya
 63. Michal Matejkovič, Michal Vynosil
 64. Ján Flaškár st.
 65. Juraj Solga, Pavol Taran
 66. Ján Huček
 67. vdova po Michalovi Červený, Martin Škreta
 68. Michal Sobota st., Štefan Kořilek, Jozef Trnčík
 69. vdova po Ondrejovi Kovačovský
 70. Tomáš Plundra
 71. Martin Strečka
 72. Tomáš Hrastek, Ondrej Karas
 73. Ján Knapp, Karol Lindtner, Michal Barič
 74. Martin Balent, Juraj Škreta
 75. vdova po Jánovi Ščasný
 76. Juraj Guštafík
 77. Jozef Ščasný ml., Pavol Tisa
 78. Ondrej Schwab
 79. Michal Urbanek
 80. Martin Jambriška
 81. Michal Sobota, Jakub Kováč
 82. Ján Gašparík, Ján Urban, Juraj Šalát
 83. vdova po Pavlovi Pátek, Matej Solga
 84. Ján Jurinič
 85. Ján Karas
 86. Matej Faškár, Juraj Kanich ml., Ján Beňo, Ján Jerušek, Anton Propst
 87. Martin Hanusek, Juraj Mocko, pole Ondreja Speváka
 88. Jozef Solga st., Ondrej Solga ml.
 89. Pavol Solga st.
 90. vdova po Jánovi Hanusek, Ján Škreta
 91. Martin Gábriš
 92. Michal Majtán
 93. Juraj Kelečen, Michal Balent
 94. Ján Hanusek st.
 95. Michal Zaruba, Ján Zaruba
 96. Michal Sobota, Ondrej Putec
 97. Ján Krasňanský
 98. Michal Holtzmann
 99. Štefan Buday
 100. Ondrej Benčúrik
 101. Michal Putec, vdova po Pavlovi Sládek
 102. Jozef Hasák
 103. Jakub Stebrle
 104. vdova po Štefanovi Lančarič
 105. Pavol Solga ml.
 106. Jakub Patek, vdova po Michalovi Jurčo
 107. Michal Povalač
 108. Ján Ageschvontner, Jozef Kaňa st.
 109. Juraj Hanusek, Ondrej Jambriška
 110. Martin Hacaj
 111. Pavol Hacaj
 112. vdova po Jakubovi Sládek
 113. Ondrej Strezenický
 114. Štefan Bohun
 115. Simeon Reicher
 116. Jozef Hacaj
 117. Jozef Solga ml., Keglevičova kúria, Zičiovský mlyn
 118. Juraj Pažitný, Michal Solga ml.
 119. Ján Maršovský
 120. Ján Dodek, Jozef Melichar
 121. Jozef Pavelka
 122. Pavol Slabik
 123. Jozef Ščasný st.
 124. Matej Bolerázsky
 125. Tomáš Čepeza, Jakub Hellar
 126. vdova po Marekovi Polák
 127. Ignác Polák
 128. Jakub Pikk, Eliáš Paris
 129. František Fleischer, Pavol Sobota
 130. Matej Junghaus, Jakub Schvorcz, Mojžiš Toškovič, Chaim Gabriel
 131. Ondrej Solga st., Maholaniovská kúria
 132. Michal Zápražný, Ján Petz, Manedl Böck
 133. Jozef Veselý, Matej Procházka,
 134. bez záznamu
 135. Martin Pavlíček
 136. Ján Dzuno
 137. Juraj Kanich st.
 138. Mojžiš Löbl
 139. Ján Mesz
 140. Tomáš Nebesár
 141. domus communitatis
 142. vdova po Jakubovi Kresko
 143. Maholániovská kúria: Michal Duda, Šalamún Lustik, Matej Junghaus, Richard Plank, vdova po Alojzovi Tauber, bratislavskom pekárovi, Pavol Jacik, Jozef Neky, Adam Holsteiner, Samuel Vinterlich, Anton Dolasz. Rákovského kúria: Jozef Tauber, vdova po Michalovi Flux, Šebastián Braun, Juraj Tauber, Jozef Derniš, Michal Jedinák, Ján Teplý, Anton Fücz, Ján Trčka, Jozef Vild, Michal Taubinger. Židovská komunita: Leopold Fischer, Izák Reich, Filip Groff, Michal Grosz, Áron Pikk, Izák Paris, židovská komunita, Šalamún Verhaimer. Prišlí z územia mimo Cajly: Ján Reznik, sirota po Františkovi Farnady, Matej Pinkasz, Šalamún Vetheimer, Ondrej Putec, Juraj Vanček, Matej Bohun, Richard Plank, Pavol Benčúrik, Michal Rebkon, Pavol Tahotný, vdp. Ján Sersen, Pavol Ochaba, Franz Plank, Michal Kramárik, Jozef Kramárik, Franz Fikar, Pavol Hacay, Anton Vurka, Pavol Blaškovič, Samuel Vinterlich.