Choď na obsah Choď na menu
 


Školy na Cajle

13. 4. 2008

Školy na Cajle

Obrázok      Vzdelanie Cajlanom poskytovala slovenská jednotriedna rímskokatolícka ľudová škola. V druhej polovici 19. storočia ju navštevovalo okolo 80 žiakov. Učitelia boli Slováci. V rokoch 1901 - 1916 bola postavená nová jednotriedna škola a byt pre učiteľa. Do roku 1925 boli teda k dispozícií dve triedy - jedna v tzv. starej škole a druhá v tzv. novej škole. Po uprázdnení notárskeho bytu v roku 1925 sa prestavbou získali ďalšie dve triedy. Nakoľko boli všetky priestory mimo tzv. novej školy nevyhovujúce, obec Cajla sa v roku 1928 rozhodla postaviť novú päťtriednu školu. Aby dosiahla štátne subvencie, zmenila v roku 1930 charakter rímskokatolíckej ľudovej školy na obecnú školu. Ale aj napriek tomu sa financie na postavenie novej školy nenašli.

     V školskom roku 1920/1921 bolo v prvej triede až 84 žiakov a v druhej 62. Škola sa zmenila na trojtriednu až v školskom roku 1928/1939. V školskom roku 1929/1930 sa stala štvortriednou a v školskom roku 1936/1937 päťtriednou. Pre nedostatok priestoru musela mať jedna trieda striedavé vyučovanie. Od 1. januára 1928 chodili žiaci 6.-8. ročníka do Újazdnej meštianskej školy v Pezinku, pričom nadanejší žiaci tam dochádzali už od roku 1924.

Obrázok       V novej škole pripravila v tom čase Katolícka jednota žien ľudové misie. Trieda sa vyprázdnila a z Kostola Povýšenia sv. Kríža sa do nej priniesol oltár s bohostánkom. Tam sa konali aj sväté omše počas misií.

     V roku 1941 vznikla Základná devaťročná škola pri Krajskej psychiatrickej liečebni v Pezinku pre deti, ktoré sa tu liečili. Túto školu založil Spolok pre liečenú nápravu so sídlom v Bratislave. Výučba sa začala s dvanástimi chovancami. V septembri 1961 sa škola rozšírila na dvojtriednu a vo februári 1963 na štvortriednu. Pri nemocnici bola tiež zriadená aj trieda materskej školy.

      Ďalší vývoj školstva na Cajle pokračoval po zlúčení Cajle s Pezinku v roku 1948. V roku 1952 bola na Cajlanskej ulici zriadená aj materská škola. V rámci reorganizácie školstva vznikla na Cajlanskej ulici Základná škola pre 1. - 5. ročník.

 

Učitelia na Cajle

Jozef Vavrovič, 1863

Jozef Jelemenský, 1908-1923

Šulgan

Augustín Kanich, 1940-1945 

Miloslav Voda

 

Obrázok

 

 

 

 

 

 

 

Stará škola, Cajlanská 95 Obrázok

 

 

 

 

 

 

Bývalá notáreň, Cajlanská 63

Obrázok  

 

 

 

 

 

 

Nová škola, Cajlanská 88